Slice 1

Nieuws

Natuurontwikkeling Kortenhoef Oost

Terugblik inloopavond natuurontwikkeling Kortenhoef Oost 

Woensdagavond 17 juli kwamen zo’n 185 mensen bij elkaar in sporthal De Fuik om zich te laten informeren over het project natuurontwikkeling in polder Kortenhoef Oost. Er was gelegenheid om te reageren op de natuurambitiekaart, die laat zien waar welke soort natuur mogelijk is. Het online reactieformulier staat nog open tot 1 augustus.  Informeren en […]

Terugblik bewonersavond faunapassages

Donderdag 11 juli lieten zo’n 40-50 mensen zich informeren over nieuwe ontwerpen voor faunapassages in het Oostelijk Vechtplassengebied. De aanwezigen konden vragen stellen en hun reactie geven op de schetstekeningen die voor 14 verschillende locaties zijn gemaakt. De presentatie van de avond is hier terug te vinden. Een overzicht met alle ontwerpen met een toelichting […]

De Zuwe, recreatie, Oostelijke Vechtplassen

Werkzaamheden richting De Zuwe

Tot en met vrijdag 19 juli voert de provincie Noord-Holland werkzaamheden uit voor een betere verkeersveiligheid bij recreatiestrandje De Zuwe. Tussen 7.00 ’s ochtends tot 16.00 ’s middags kunt u De Zuwe niet per auto bereiken. Ook fietsers ondervinden hinder van de werkzaamheden. De provincie wil het fietsen stimuleren door extra fietsenrekken te plaatsen. Het […]

Ruim 1 miljoen euro subsidie voor waterrecreatie

De provincie Noord-Holland stelt in 2024 ruim € 1 miljoen subsidie beschikbaar voor initiatieven rondom waterrecreatie. Organisaties en overheden kunnen subsidie aanvragen via het ondernemersloket van de provincie. De projecten moeten bijdragen aan het toegankelijk en aantrekkelijk houden van de wateren in Noord-Holland. Voorbeelden van mogelijk kansrijke projecten zijn onder andere schoonmaakacties rondom zwemplekken, het aanleggen […]

Kortenhoef Oost, natuurontwikkeling, Aanpak Oostelijke Vechtplassen

Inloopavond over natuurontwikkeling in polder Kortenhoef Oost op 17 juli 

Bewoners zijn op woensdag 17 juli tussen 19:00 en 21:30 uur welkom om mee te denken over de inrichting van polder Kortenhoef Oost. Op een kaart is te zien welke soorten natuur waar gerealiseerd zouden kunnen worden. Bewoners kunnen hun reactie geven, ideeën inbrengen en vragen stellen. De bijeenkomst vindt plaats in Sporthal de Fuik, […]

Uitwerking plan Gouden Greep vraagt meer tijd

De stuurgroep Aanpak Oostelijke Vechtplassen stelt 10.000 euro beschikbaar voor de verdere uitwerking van het plan voor de Gouden Greep, waarbij Eiland Weer in de Loosdrechtse Plassen wordt ontwikkeld tot een plek waar natuur en spelen centraal staan. De transformatie van Eiland Weer naar de Gouden Greep zet in op natuurlijke oevers, natuurbeleving en natuurspelen. […]

Beschoeiing zuidelijk deel De Heul wordt opgeknapt

De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft besloten financiën beschikbaar te stellen voor het opknappen van de beschoeiing van het zuidelijk deel van vaarverbinding De Heul. De verwachting is dat dit najaar de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zodat de vaarverbinding voor seizoen 2025 weer in goede staat is. De voorgestelde aanpak voor het opknappen van de beschoeiing […]

Dijkverbetering Horstermeer Zuid

Dijkverbetering Horstermeer Zuid

Medio juni is Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gestart met het omleggen van de Ringdijk Horstermeer-Zuidwest. Omdat er veel aan de huidige dijk moest gebeuren, is omleggen minder ingrijpend dan verbeteren. De werkzaamheden duren 6 tot 8 weken. De nieuwe verdediging tegen hoog water heet: dijk Horstermeer Zuid. Deze dijk beschermt straks zowel de Meeruiterdijksche […]

Baggeren Loosdrechtse Plassen is afgerond, nu de havens nog

Afgelopen mei is het baggeren van de Loosdrechtse plassen afgerond. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de bevaarbaarheid en waterkwaliteit van de 1e t/m 5e Loosdrechtse Plas. Een volgende stap is dat ook de havens rondom de plassen gaan baggeren en dat er afspraken worden gemaakt over het beheer van het slib – […]

Ankeveense Plassen

Zwoele zomeravondwandeling Ankeveense Plassen zaterdag 6 juli

Normaal gesproken zijn natuurgebieden na zonsondergang niet toegankelijk, maar op zaterdag 6 juli maakt Natuurmonumenten een uitzondering. Dan is het mogelijk een avondwandeling te maken door de Ankeveense Plassen met ondergaande zon, zingende vogels, vliegende vleermuizen, nachtvlinders, het wuiven van het riet en het ritselen van de verscholen bewoners van dit gebied. En een ontmoeting met […]

Veldexcursie Sterker met natuur op donderdag 4 juli

Natuurmonumenten organiseert een veldexcursie op donderdagavond 4 juli om inwoners van de Oostelijke Vechtplassen de resultaten te laten zien en horen van een natuurherstelproject in de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven dat in 2019 is uitgevoerd. De veldexcursie is gratis en start om 19.00 uur vanaf streekmuseum Vredegoed in Tienhoven. De wandeling van ongeveer 5 km […]

Informatieavond faunapassages op donderdag 11 juli

Vanuit het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen wordt gewerkt aan de aanleg van verschillende faunapassages. Het doel hiervan is natuurgebieden met elkaar te verbinden zodat dieren veilig de wegen kunnen kruisen. Zo versterken we de natuur en maken we de wegen veiliger. Wilt u meer hierover weten? Kom dan naar de informatieavond op 11 juli in de […]

Kortenhoef Oost, natuurontwikkeling, Aanpak Oostelijke Vechtplassen

Natuurontwikkeling Kortenhoef Oost in samenspraak met bewoners 

De projectgroep van het gebiedsproces in Kortenhoef Oost publiceert vandaag haar plan van aanpak voor de planvormingsfase.   Het doel van de planvormingsfase is om tot een inrichtingsplan te komen voor het gebied. Naast de ambities voor natuur worden bij het opstellen van het inrichtingsplan ook aspecten zoals woongenot voor omwonenden, de natuurbeleving voor bezoekers van […]

Dieptemetingen Loosdrechtse Plassen

Tot medio juni vinden er dieptemetingen plaats op de Loosdrechtse Plassen. De metingen leveren informatie op voor het project baggeren binnen het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen. De boot is herkenbaar aan de woorden ‘Survey’ en is ruim een week bezig met de metingen. Baggeropgave Baggeren is een van de grotere projecten uit het programma. Uit […]

Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) bijgewerkt

De provincie Noord-Holland heeft het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) bijgewerkt op de onderwerpen natuur, water en stikstof. De komende maanden volgt bespreking van het programma in diverse commissies. Voor de uitwerking van het PPLG hanteert de provincie Noord-Holland vijf regio’s, waarvan Gooi en Vechtstreek er een is. Het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen valt binnen […]

Geen duidelijke oorzaak dode brasems Hollands Ankeveense Plassen

Waternet concludeert dat er geen duidelijke oorzaak is aan te wijzen voor het groot aantal dode volwassen brasems, dat begin mei in het water bij het gemaal Hollands Ankeveen dreef. Wel sluit de organisatie een aantal oorzaken uit. De vissterfte vond plaats in de paaiperiode van brasems. In deze periode trekken de vissen vaak in […]

Voortgangsrapportage OVP 2023

Programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen maakt tussenbalans op

De jaarlijkse voortgangsrapportage van het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen laat zien dat veel projecten zich nog in de voorbereidingsfase bevinden. Sinds de start van het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen in 2017 is bijna 30% van het totale programmabudget van € 52,2 miljoen uitgegeven. Dit geld ging met name naar onderzoek en overleg met partners en […]

Grondwaterbeschermingsgebied Horstermeerpolder

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam onderzoeken in de Horstermeerpolder al langere tijd hoe kan worden voorkomen dat brak kwelwater niet in de natuur terechtkomt. Ook onderzoeken zij of van dit brak kwelwater drinkwater kan worden gemaakt. Om die reden heeft de provincie de Horstermeerpolder in 2020 aangewezen als grondwaterbeschermingsgebied. Om de […]

Online bijeenkomst legakkerherstel Kievitsbuurten

De gemeente Stichtse Vecht organiseert dinsdagavond 28 mei een online bijeenkomst voor eigenaren van legakkers in de Kievitsbuurten. De aanwezigen worden tijdens deze bijeenkomst bijgepraat over het verloop van de pilots, die sinds de zomer van 2022 plaatsvinden. Ook kunnen zij reageren op de voorlopige uitwerking van de stimuleringsregeling. De bijeenkomst start om 19:30 uur […]

Gaat u mee op Vroege Vogelvaart?

Vanaf zondag 19 mei tot en met 25 augustus kunt u iedere zondag meevaren met een Vroege Vogelvaart van de fietsboot. De boot vertrekt om 7.00 uur en meert om 9.00 uur uur weer aan bij de Fuut, kruising Nieuw-Loosdrechtse Dijk en Herenweg. Reserveren is verplicht. Deze tocht is vooral interessant voor vogelspotters en natuurliefhebbers. […]

Dode brasems in Ankeveense Plassen

Waternet onderzoekt de doodsoorzaak van een groot aantal dode brasems, dat vorige week, na een nacht met onweer, in het water bij het gemaal Hollands Ankeveen dreef. De dode brasems zijn vorige week nog uit het water gehaald. De dode vissen hadden uiterlijk geen schade. Nader onderzoek moet uitwijzen waaraan de vissen zijn dood gegaan. […]

Provincie vraagt bijna €10 miljoen aan voor natuurherstel in de Vechtplassen

De provincie vraagt bijna € 10 miljoen aan bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het uitvoeren van maatregelen die kwetsbare natuur in de Vechtplassen helpen herstellen van de gevolgen van stikstofneerslag. Naar verwachting wordt deze zomer bekend of het ministerie de totale aanvraag honoreert. Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer Naast de veenmosrietlanden en […]

14 ontwerpen voor faunapassages in de maak

Voor veel dieren is het belangrijk dat natuurgebieden verbonden zijn met elkaar. Dat zorgt voor meer bewegingsvrijheid en minder ongelukken. Momenteel is een ingenieursbureau samen met ecologen bezig om 14 faunapassages te ontwerpen voor in de Oostelijke Vechtplassen. Faunapassages zijn kleine doorgangen onder een weg of brug. Denk aan goten, tunnels, loopplanken of rasters. Het […]

Fietsboot Loosdrechtse Plassen

De fietsboot vaart weer

Vanaf vrijdag 26 april gaat de fietsboot weer varen op de Loosdrechtse Plassen. De fietsboot vertrekt drie keer per dag (10:00 uur, 12:20 uur en 14:40 uur) vanuit de Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht en vaart via het recreatie-eiland Markus Pos en de Fuut naar de Strook en weer terug. U kunt niet reserveren voor de fietsboot. […]

Aan de slag met de samenwerkingsagenda

De gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren gaan samen met de provincie Noord-Holland de acties oppakken uit de nieuwe samenwerkingsagenda. De acties richten zich op het behouden van een sterke, duurzame, gezonde en economisch krachtige Gooi en Vechtstreek. De agenda bevat geen nieuw beleid, maar benadrukt op welke onderwerpen de provincie en gemeenten […]

Uitzetten van mosselen in de Molenpolder

Zorgt een robuust ecosysteem voor minder rivierkreeften?

Begin dit jaar is Waterschap Amstel Gooi en Vecht gestart met een ecosysteemaanpak beheersen rivierkreeft in de Molenpolder. Onderzocht wordt of in een robuust ecosysteem de negatieve effecten van rivierkreeften beperkt blijven. Een van de activiteiten is het uitzetten van mosselen, dat onlangs plaatsvond. Mosselen hebben verschillende positieve effecten op een gezond ecosysteem. Door water […]

Baggeren werkhaven De Rimboe januari 2024

Afvoerregeling voor bagger havens

Om havens te ondersteunen om te baggeren, heeft de stuurgroep OVP op 10 april toegezegd dat er een regeling komt die havens helpt bij het afvoeren van niet-toepasbare bagger. Bovendien wordt samen met de haven-eigenaren onderzocht of bij het plassengebied een of meerdere baggerbergingsplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Hierdoor kan de toepasbare bagger voortaan in het […]

Plan voor recreatie en natuur Wijde Blik wordt uitgewerkt

Het project ‘Kwalitatieve impuls recreatie en natuur Wijde Blik’ krijgt vanuit de Aanpak Oostelijke Vechtplassen (OVP) een financiële bijdrage om het plan verder uit te werken. Op eigen initiatief ontwikkelden de jachthavenondernemers rondom de Wijde Blik (verenigd in de Vereniging Waterrecreatie Kortenhoef) en Natuurmonumenten een plan om de recreatieve kwaliteit en de natuurwaarden op de […]

Vervolgonderzoek naar luwtestructuren in de Loosdrechtse Plassen

Dit voorjaar onderzoekt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen met Tijhuis Ingenieurs waar welke luwtestructuren het beste kunnen worden geplaatst in de Loosdrechtse plassen. Luwtestructuren kunnen rietkragen of palenrijen zijn. Deze zorgen voor minder golfslag en minder opwerveling van slib. Op luwe plekken kunnen waterplanten zich makkelijker vestigen en groeien. Waterplanten dragen bij aan een […]

Jasper Blom: Uiteindelijk heb je elkaar nodig

Na ruim 15 jaar actieve betrokkenheid nam jachthaveneigenaar Jasper Blom woensdag 10 april afscheid van de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen (OVP). Henk Bergsma, oud-voorzitter van de Koninklijke Watersport Vereeniging (KWV) Loosdrecht, vertegenwoordigt voortaan de watersport- en recreatieorganisaties in deze stuurgroep. Wij vroegen Jasper naar zijn ervaringen, resultaten en verwachtingen.  Als student was Jasper graag betrokken bij […]

Stuurgroep stelt middelen beschikbaar voor plan van aanpak De Heul

De stuurgroep Aanpak Oostelijke Vechtplassen stelt 50.000,- euro beschikbaar voor de uitwerking van een plan van aanpak voor het herstellen van de vaarverbinding De Heul in Loosdrecht. De Heul vormt samen met het Horregat de schakel tussen de Vuntus en de Eerste Loosdrechtse Plas. Omdat de beschoeiing van deze vaarverbinding zich in slechte staat bevindt, […]

Aanvullende maatregelen nodig voor natuurherstel

De natuur in de Natura 2000-gebieden Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer staat onder druk. De natuurkwaliteit is achteruitgegaan en het behalen van de natuurdoelen is niet in zicht. Deze conclusie trekt de Ecologische Autoriteit na bestudering van de natuurdoelanalyses van deze gebieden. Het advies luidt aanvullende maatregelen te treffen, vooral buiten het gebied, om zodoende de […]

Vaarexcursies Ankeveense Plassen

Natuurmonumenten gooit trossen los in Ankeveense Plassen  

Vanaf eind april gooit Natuurmonumenten de trossen los op de Ankeveense Plassen. Dan kan iedereen weer deelnemen aan één van de vaarexcursies. De vrijwillige boswachters staan te trappelen om je de mooiste plekjes van dit gebied te laten zien. Smalle slootjes en weidse plassen De Ankeveense Plassen kun je het best beleven vanaf het water. […]

Welke kansen zijn er voor natuur in lage delen Gooi- en Vechtstreek?

De provincie Noord-Holland gaat in de lage delen van de regio Gooi en Vecht de kansen onderzoeken voor natuurontwikkeling en -versterking, ook buiten Natura 2000 gebieden. Het onderzoek richt zich op de laaggelegen delen omdat hier kalkrijk grondwater (kwelwater) vanuit de Heuvelrug omhoog komt. Verschillende planten zijn afhankelijk van dit kwelwater. Vanaf deze maand bepaalt […]

We kunnen weer varen

Het officiële vaarseizoen is 1 april weer van start gegaan. Gaat u varen? Ga dan goed voorbereid het water op. Hieronder vindt u enkele sites met handige informatie. Check voor vertrek altijd uw route. Het is goed om te weten wat de hoogte van uw boot is, zodat u zeker weet dat u onder de […]

Mijndense sluis

Werkzaamheden Mijndense sluis

Tot vrijdag 17 mei vinden er werkzaamheden plaats aan de Mijndense sluis. De remmingswerken in het water voor de sluis worden vervangen. De sluis blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor boten, maar u kunt beperkte overlast ervaren. De houten remmingswerken dienen als wachtplaats voor boten en ter bescherming van de sluis. De Mijndense sluis ligt […]

Rosan Kocken: ‘We gaan verder met gebiedsproces Oostelijke Vechtplassen’

Onlangs publiceerde gedeputeerde Rosan Kocken een blog waarin ze nader ingaat op de afronding van het Natuurnetwerk Nederland in de provincie Noord-Holland. Rosan: ‘De komende jaren gaan we verder met de al lopende gebiedsprocessen. De gebieden waar we ons op blijven richten liggen in de binnenduinrand in bijvoorbeeld Zuid-Kennemerland en de veenweidegebieden in Laag Holland […]

Subsidiemogelijkheden voor ondernemers en particulieren

Binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen zetten 21 partijen zich in om de natuur te versterken, de waterkwaliteit te verbeteren en de recreatiesector te moderniseren. In veel projecten werken de partijen daarbij samen met ondernemers en particulieren. Ondernemers en particulieren met haalbare ideeën kunnen voor de realisatie hiervan echter ook zelfstandig subsidie aanvragen bij overheidspartijen. In […]

rossig fonteinkruid

Het gaat slecht met de waterplanten in het Vechtplassengebied

Uit onderzoek dat het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vorig jaar heeft laten uitvoeren blijkt dat planten (water, oever-, landplanten en mossen) die afhankelijk zijn van grondwater de laatste decennia achteruit zijn gegaan. Soorten die hiervan niet afhankelijk zijn, vertonen geen achteruitgang. Deze resultaten zijn belangrijk om de juiste KRW (Kaderrichtlijn Water)-maatregelen te kunnen nemen. […]

Bedankt Jacob en Tom!

De regiegroep heeft tijdens de vergadering van 14 maart afscheid genomen van Jacob van der Meulen en Tom Fick. Beide heren hebben vele jaren de watersport sector vertegenwoordigd in diverse projectgroepen van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen en de regiegroep. Kritische blik Al die jaren bleven zij met name aandacht vragen voor realisatie van projecten uit […]

Extra controle op illegaal afgemeerde en (half) verzonken boten

De komende weken controleren de boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) van de gemeente Wijdemeren extra op illegaal afgemeerde en (half) verzonken boten. Deze boten zorgen voor verrommeling, overlast en gevaarlijke situaties wanneer deze net onder de waterspiegel zijn gezonken. Binnen de gemeente Wijdemeren mogen boten maximaal drie dagen liggen op openbare ligplaatsen zoals bij de eilanden, groenstroken […]

Bestuurslid Arjan Wisseborn (60) overleden

Geschokt hebben wij kennis genomen van het overlijden van Arjan Wisseborn op donderdag 14 maart. Hij was als wethouder bij de gemeente Stichtse Vecht lid van de Stuurgroep Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Onze gedachte en medeleven gaan uit naar zijn familie en vrienden. We wensen hen veel sterkte en kracht de komende tijd. Vanwege zijn ziekte […]

Bekijk de waterkwaliteit in uw werk- of woongebied

De meetgegevens over de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in het beheergebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn bijeengebracht op een overzichtelijke website. Op de site staat per (deel)gebied de beoordeling van de waterkwaliteit. De beoordeling is gebaseerd op het aantal planten en de soorten planten die in het water leven. Per afwateringsgebied staan ook […]

Werkzaamheden in Het Hol

Onlangs is Natuurmonumenten gestart met het verwijderen van vervuilde bagger die zich in de noordoosthoek van Het Hol bevindt. Aan de noordkant is gestart met het aanleggen van een toegangsweg. De bagger wordt vanuit de watergangen direct in vrachtauto’s geladen en afgevoerd via de N201. Tijdens de werkzaamheden zorgen verkeersregelaars ervoor dat fietsers en automobilisten […]

Ondernemers laten van zich horen

Ruim 50 ondernemers en andere belangstellenden waren aanwezig tijdens de bijeenkomst over het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen op maandagavond 26 februari in theater De Dillewijn in Ankeveen. De aanwezigen waren kritisch en stelden vooral vragen over de voortgang van de projecten en initiatieven. Na een welkomstwoord van Dik van Enk, voorzitter van de ondernemersvereniging Ondernemend […]

Groenewoud vanuit de lucht

Provincie onderzoekt saneringsmogelijkheden Groenewoud en bijbehorende kosten

In opdracht van de provincie Noord-Holland gaat Afvalzorg onderzoeken welke saneringsmaatregelen er mogelijk zijn voor de voormalige vuilstort Groenewoud en wat deze zouden kosten. Deze informatie hebben de Gedeputeerde Staten van de provincie nodig om een besluit te kunnen nemen over de toekomst van Groenewoud. Onderzoek naar verschillende vormen van saneren Afvalzorg gaat de kosten […]

Nieuw gemaal Loodijk Ankeveen

Vandaag opende Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een nieuw gemaal aan de Loodijk in Ankeveen. Het gemaal zorgt ervoor dat fosfaatrijk water niet meer in de plassen terecht komt, maar op een andere plek in de polder naar buiten wordt geleid. En levert daarmee een bijdrage aan een betere waterkwaliteit. Planten en dieren zoals kranswieren, […]

Nieuwe ozoninstallatie Horstermeer verwijdert medicijnresten uit rioolwater

Op 12 februari opende demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers samen met vertegenwoordigers van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een nieuwe ozoninstallatie op de rioolwaterzuivering Horstermeer. De installatie zorgt ervoor dat 80% van de medicijnresten uit het rioolwater verdwijnt en niet meer in de Vecht terecht komt. Daardoor wordt het water in de […]

Stimuleringsregeling legakkers uitgesteld

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving gaat de stimuleringsregeling voor particulieren voor het behoud en herstel van het legakkerlandschap in de Kievitsbuurten in de Loosdrechtse Plassen niet in per 1 maart 2024. De regeling wordt uitgesteld omdat na 1,5 jaar ecologisch monitoren de resultaten nog onvoldoende zijn om duidelijke conclusies te kunnen trekken ten aanzien van […]

Porseleinhoen

Meer broedende moerasvogels in de Vechtplassen

Het aantal broedende moerasvogels in de Vechtplassen is toegenomen de laatste zes jaar. De hoogste stijging vond plaats in gebieden waar natuurherstelprojecten zijn uitgevoerd, zoals onder andere in het Weerslootgebied en polder Achteraf. In deze gebieden zijn onder andere oude petgaten opengemaakt, waardoor meer overgangen van open water naar verschillende typen moeras- en rietland voorkomen. […]

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons