Slice 1

Recreatieve routes

We maken het wandelnetwerk Gooi en Vechtstreek compleet door de ontbrekende schakels in te vullen. Zo ontstaat een structuur van aaneengesloten wandelpaden met de keuze uit verschillende routes en ommetjes. Met kleine voorzieningen zoals een uitkijkpunt of een vogelspotplek halen we de beleving van natuur, landschap, cultuurhistorie en water voor wandelaars dichterbij.

Het gaat om de aanleg van nieuwe wandelpaden in de Horstermeerpolder-Zuid, de aanleg van het Korremorf- en het Groenewoudpad bij Kortenhoef, het Loosdrechts Zoddenpad, het Vuntuspad, het Fortenwandelpad en het Nieuwe Polderpad (Westelijke Drecht) en de legakkerpaden bij de Kievitsbuurten. In april 2019 werd al een wandelbrug opgeleverd over de ‘s-Gravelandsevaart. De aanleg hiervan werd op verzoek van Natuurmonumenten gecombineerd met een oversteek voor dassen.

Ook de aanleg van kano- en sloepvoorzieningen dragen bij. Zo zijn met de aanleg van twee nieuwe steigers voor kanovaarders en suppers eind 2020 de Wijde Blik en de Vuntusplas met elkaar verbonden. De routes Kortenhoefse Plassen (9 km) en de Vuntus (5 km) kunnen nu na elkaar bevaren worden. Ze leiden door smalle slootjes en langs legakkers met een diversiteit aan planten en moerasbos.

Daarnaast gaat het om fietsvriendelijke routes in de dorpslinten van Oud- en Nieuw Loosdrecht, een fietsdoorsteek bij de Horstermeerpolder en een fietspad bij de Kievitsbuurt.

Vragen?

Wilt u meer weten over de aanleg van recreatieve routes in bovengenoemde gebieden, dan kunt u contact opnemen met programmamanager groenblauwe parels bij de gemeente Wijdemeren Saskia Hille: [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons