Slice 1

Icoon van Loosdrecht

Bij de start van het gebiedsakkoord schreven de gezamenlijke partners een prijsvraag uit voor het ontwerpen van een aansprekend icoon om de bijzondere waarden van het Loosdrechts Plassengebied te markeren. Het leverde drie passende ontwerpen op waarvan er voor 2027 in ieder geval één gerealiseerd moet zijn.

De Gouden Greep lijkt het dichtst bij daadwerkelijke uitvoering. Dit ontwerp won een prijs in de categorie burgers en bedrijven en kreeg bovendien de publieksprijs. De Gouden Greep heeft als doel één van de recreatie-eilanden in Loosdrecht in te richten als natuureiland waar kinderen de belangrijkste gasten zijn en waar spelen en avontuur de boventoon voeren. 

Onder aanvoering van Tries Scherpel, initiatiefnemer voor ontwerp én inzending van De Gouden Greep, is een groep enthousiastelingen recentelijk aan de slag gegaan met het verder uitwerken van de plannen. Dit projectteam heeft intussen een brochure ontwikkeld waarin het concept gepresenteerd wordt, is in overleg getreden met gemeente en waterschap over kansen en knelpunten en heeft – met het oog op fondsenwerving – nu ook Stichting De Gouden Greep opgericht. 

Op 5 april 2023 stelde de stuurgroep OVP een budget van € 5.000 ter beschikking aan het projectteam voor het bekostigen van een aantal startkosten. Want alleen met goed onderbouwde informatie, kwalitatief beeldmateriaal en een aantrekkelijke website kan adequaat gezocht worden naar externe financiers om De Gouden Greep ook daadwerkelijk van de grond te krijgen. 

Achtergrond: van prijsvraag naar plan

Bij de start van het gebiedsakkoord schreven de gezamenlijke partners een prijsvraag uit voor het ontwerpen van een aansprekend icoon om de bijzondere waarden van het Loosdrechts Plassengebied te markeren. In mei 2018 werden in totaal 29 ontwerpen tentoongesteld. Juryvoorzitter Patrick Poelmann: ‘De diversiteit laat zien hoeveel er mogelijk is in het gebied en hoe rijk de historie is van de Oostelijke Vechtplassen en specifiek die van de Loosdrechtse Plassen en de Wijde Blik.’ 

Drie winnaars

Het leverde uiteindelijke drie prijswinnende ontwerpen op. In de categorie professionals ging de prijs naar de De Legakkertoren van Team Legakker, een samenwerkingsverband tussen architecten, ecologen en ingenieurs. Legakkers onderstrepen de historische waarden van het gebied. Het team zette de legakker rechtop en ontwierp een toren met een natuurlijke uitstraling als het symbool voor de Oostelijke Vechtplassen. 

In de categorie bewoners en gebruikers koos de jury twee ontwerpen uit: ‘De Vogeltuinen’ van Sylvia Schelling en Suzan Aardewijn en dan dus ‘De Gouden Greep’ van Tries Scherpel en Arthur Kortenoever. De Gouden Greep won overigens ook de publieksprijs. 

Oproep aan (lokale) ondernemers

Hoewel dat wel de bedoeling was, werden drie winnende ontwerpen ingediend zonder exploitatieplan. Binnen het budget van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen is in principe ook geen geld beschikbaar voor het realiseren van het Icoon. De stuurgroep OVP riep ondernemers op om de prijswinnende initiatieven verder te brengen. 

Na afronding van de prijsvraag bleek er € 5.000 over te zijn dat bij het Groenfonds werd gestald en op die manier beschikbaar bleef voor het verder brengen van de realisatie van een Icoon. Dat geld wordt nu ingezet als startbudget voor De Gouden Greep.

Wilt u meer weten over het icoon of heeft u ideeën over mogelijkheden om een icoon te realiseren, dan kunt u contact opnemen met het programmabureau, via [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons