Slice 1

Projectleider transformatie

De afgelopen jaren hebben we een gebiedsloods ingezet om samen met ondernemers, initiatiefnemers en exploitanten de modernisering van de waterrecreatie op gang te brengen. Maar er blijkt meer nodig om de sector op lange termijn economische vitaal te houden.

In augustus 2021 startte Wouter de Waal als projectleider Transformatie recreatie en toerisme voor de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Hij nam het stokje over van de gebiedsloods waarbij het takenpakket werd verbreed en hij ook fungeerde als kwartiermaker en als recreatiemakelaar.

Net als zijn voorgangster adviseerde Wouter ondernemers over bedrijfsplannen. Ook probeerde hij relaties tot stand te brengen tussen ondernemers en andere partijen zoals overheden, natuurorganisaties, andere initiatiefnemers en omwonenden.

In zijn rol als kwartiermaker bereidde hij een ontwikkelkader voor dat ondernemers en investeerders duidelijkheid geeft over welke ontwikkelingen waar wel en niet zijn toegestaan. Een andere rol van de recreatiemakelaar is het bij elkaar brengen van ondernemers met concepten die elders succesvol zijn gebleken. Daarnaast behoort ook het aantrekken van nieuwe investeerders tot de taken.

Vanwege gebrek aan financiën kent het programma op dit moment geen projectleider Transformatie recreatie en toerisme. Het is onduidelijk of deze functie in de toekomst weer wordt ingevuld.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons