Slice 1

Baggeren

Baggeren verbetert de doorvaarbaarheid en draagt eraan bij dat de plassen en de havens schoner worden én blijven. Prettig voor zwemmers, zeilers en gebruikers van jachthavens. Bovendien kan schone bagger uit de plassen gebruikt worden voor de aanleg van nieuwe natuur en het herstellen van legakkers.

Meer fases

De baggeropgave in de Oostelijke Vechtplassen wordt via een gefaseerde aanpak uitgevoerd.

  • Fase 1: baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas
  • Fase 2: baggeren van de jachthavens
  • Fase 3: mogelijk baggeren van de Stille Plas en de Vuntus

Waar we precies baggeren in de plassen is afhankelijk van de gemeten diepte en de hoeveelheden bagger en slib die afgegraven moet worden: waar is het nodig en waar niet? Het volledige waterbodemonderzoek dat bureau Tauw voor ons in 2018 heeft uitgevoerd, is erg zwaar (145 MB) en kunt u opvragen via [email protected].

Baggerplatform

We vinden het belangrijk dat direct belanghebbenden waar mogelijk kunnen meedenken over de aanpak. Daarom worden de plannen in nauw overleg opgesteld met het Baggerplatform waarin zowel HISWA-RECRON, het Plassenschap Loosdrecht, vereniging Kievitsbuurten, eigenaren van jachthavens en de betrokken gemeenten vertegenwoordigd zijn. Pas na afstemming met het baggerplatform worden de plannen voorgelegd aan het bestuur.

Fase 1: baggeren van 1e t/m 5e Loosdrechtse Plas

In de periode van eind 2022 tot voorjaar 2024 zijn de 1e t/m 5e Loosdrechtse Plas gebaggerd door Beens Dredging. In totaal is circa 125.000 m3 gebaggerd.

Depot in de buurt

De herbruikbare bagger is via een overslaglocatie bij de Muyenveldse Wetering naar een aangrenzend perceel in de polder Mijnden Zuidwest gepompt. Daar blijft het nog tot zomer 2025 indrogen, daarna wordt het weer weiland. Bagger is intussen veranderd in herbruikbare grond.

Klachten

Heeft u een klacht of een melding? Dan kunt u contact opnemen met het servicepunt van de provincie Noord-Holland. Bellen kan ook en is gratis: 0800 – 0200 600. Het telefonisch meldpunt is 24 uur per dag bereikbaar.

Fase 2: het baggeren van de jachthavens

In 2022 hebben we moeten concluderen dat een opslaglocatie voor bagger in het gebied rond de Oostelijke Vechtplassen geen haalbare optie is. Het neemt veel tijd en inspanning om een depot vergund en aangelegd te krijgen, bovendien is het erg duur om maatregelen te treffen die de natuur en de omgeving voldoende beschermen. Onderzoek liet zien dat het eenvoudiger en gunstiger is om de bagger met water en al naar een depot buiten het gebied af te voeren.

Dat neemt niet weg dat verenigingen en eigenaren van jachthavens er toch voor kiezen om zelf hun havens te baggeren en hun bagger naar bestaande depots buiten het Loosdrechts Plassengebied te brengen. Om hen behulpzaam te zijn hebben we – naast een uitgebreide checklist baggeren jachthaven – een aantal aandachtspunten op een rij gezet:

  • perceel: indien aanwezig kan de bagger op een aangrenzend perceel worden verspreid.
  • depot: licht verontreinigde bagger kan naar een bestaand depot in Mijdrecht of Wilnis worden gebracht; voor sterk verontreinigde bagger zijn rijksdepots beschikbaar, zoals de Slufter in Rotterdam (ook over de weg te bereiken).
  • vervoer: het ligt het meest voor de hand om bagger via de weg af te voeren (afvoeren over het water is traag en kostbaar). Als het overslaan van bagger in een vrachtwagen op eigen terrein niet lukt, dan is het ook mogelijk om – na afstemming – gebruik te maken van de werkhaven van het Plassenschap.

Stimuleringsregeling baggeren havens

Op 10 april 2024 heeft de stuurgroep OVP toegezegd dat er een regeling komt die havens helpt bij het afvoeren van niet-toepasbare bagger. Lees hier het nieuwsbericht.

Fase 3: mogelijk baggeren Stille Plas en Vuntus

Anders dan in de 1e t/m 5e Loosdrechtse Plas is er op dit moment nog geen plan om – in het kader van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen – de Stille Plas en Vuntus te gaan baggeren. We verkennen met bewoners de mogelijkheden. Een baggeroperatie in de Vuntus of Stille Plas is echter heel onzeker. Eerst moeten we de eerste en de tweede fase van het baggeren van de Loosdrechtse Plassen met succes afronden voordat vervolgplannen uitgevoerd kunnen worden.

Vragen?

Wilt u meer weten over het baggeren in het Oostelijk Vechtplassengebied, dan kunt u contact opnemen projectleider Arno Peene.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons