Baggeren werkhaven De Rimboe januari 2024
Slice 1

Afvoerregeling voor bagger havens

Om havens te ondersteunen om te baggeren, heeft de stuurgroep OVP op 10 april toegezegd dat er een regeling komt die havens helpt bij het afvoeren van niet-toepasbare bagger. Bovendien wordt samen met de haven-eigenaren onderzocht of bij het plassengebied een of meerdere baggerbergingsplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Hierdoor kan de toepasbare bagger voortaan in het gebied worden geborgd en toegepast.

Beide maatregelen zijn nodig voor een toekomstbestendige en duurzame situatie waarin alle havens mogelijkheden hebben om te baggeren. Dit is nodig om de havens op diepte te houden en het gebied bevaarbaar.

Stimuleringsregeling

De stimuleringsregeling houdt een bijdrage in van 35 euro per afgevoerde kuub niet-toepasbare bagger. Voor deze regeling wordt 1.750.000 euro gereserveerd in het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Havens dragen zelf zorg voor het onderhoud en de afvoer van de baggerspecie. Afspraak is dat het zoeken naar depotlocaties voor toepasbare bagger wordt uitgevoerd onder leiding van de recreatiesector. Het idee is dat de ingedroogde bagger nuttig kan worden gebruikt, onder andere voor herstel van oevers of legakkers.

Meer informatie

Meer informatie over de aanpak van het baggeren in de Oostelijke Vechtplassen vindt u hier.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons