Slice 1

Natuurontwikkeling Ster van Loosdrecht

Gebiedsaanbod

De provincie Noord-Holland en de vereniging van grondeigenaren ‘Ster van Loosdrecht’ hebben al in 2013 specifieke afspraken gemaakt over het beheer van natuur en landschap in dit gebied. Het destijds door de vereniging opgestelde gebiedsaanbod vormde daarvoor de basis. Via particulier natuurbeheer heeft de vereniging Ster van Loosdrecht een deel van de beoogde natuur kunnen realiseren. In 2021 heeft de vereniging haar geactualiseerde gebiedsaanbod aangeboden aan de provincie, met daarin voorstellen voor natuurontwikkeling via zelfrealisatie, in combinatie met ander gebruik. Het is een veelomvattend aanbod voor een groot deel van het Ster-gebied.

Uitwerking

We werken het gebiedsaanbod momenteel samen uit met de vereniging de Ster van Loosdrecht en de betrokken grondeigenaren. In de eerste helft van 2023 vonden kennismakingen en veldbezoeken plaats bij grondeigenaren in het Ster-gebied. We maken gezamenlijk afspraken om de natuurdoelen op percelen binnen de NNN vast te leggen.

Vragen?

Meer weten over natuurontwikkeling in Weersloot? Neem contact op met procesmanager Marjolijn de Vries via [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons