Slice 1

Faunapassages

We verbeteren de ecologische samenhang tussen de deelgebieden van het Oostelijke Vechtplassengebied door de aanleg van faunapassages.

Faunapassages zijn kleine doorgangen onder een weg of brug. Ze zorgen voor meer bewegingsvrijheid voor dieren en minder ongelukken. Zo verbeteren we de ecologische samenhang tussen de deelgebieden van het Oostelijke Vechtplassengebied en binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Door de aanleg van faunapassages in het gebied vergroten we de overlevingskans van dieren als de otter, de das en marterachtigen. Zo verbindt de doorgang onder de N236 het Naardermeer en de Ankeveense Plassen. En door het toevoegen van enkele loopplanken aan de Gele Brug in Ankeveen kunnen dieren ook daar veilig oversteken.

Er staan nog 14 locaties op de planning voor extra maatregelen om het leefgebied voor otters, bevers, boommarters en reeën te bevorderen en verkeerssterfte tegen te gaan. De stuurgroep stelde hiervoor op 30 maart 2022 het plan van aanpak vast.

Planning

Vanaf januari 2024 heeft een ingenieursbureau onderzocht welke passage op welke locatie het beste past. Dit is uitgewerkt in een voorontwerp. Op 11 juli zijn de ontwerpen tijdens een bewonersavond gepresenteerd aan geïnteresseerden.
Bekijk hier de presentatie.
Bekijk hier de voorontwerpen voor de faunapassages.

De komende tijd zoeken we de samenwerking op met ondernemers en bewoners, om te kijken of er ook op particulier terrein maatregelen mogelijk zijn. Op basis van de eerste resultaten bepalen we welke locaties prioriteit krijgen. Daarna werkt een ingenieursbureau de voorontwerpen van de gekozen locaties uit, zodat een aannemer ermee aan de slag kan. We proberen de aanleg van faunapassages zoveel mogelijk te laten aansluiten bij andere projecten, zoals het onderhoud aan wegen.

Hoe ziet een faunapassage eruit?

Amfibiegoten

Dit zijn gleuven in het wegdek van de ene kant van de weg naar de andere kant, afgedicht met een rooster. Lichtinval in de goot is mogelijk, waardoor amfibieën en reptielen warm blijven en zo voldoende energie behouden voor de oversteek.

Klein wild tunnel

Dit is een buis (met een doorsnede van circa 30 cm) die onder het wegdek ligt. Kleinere zoogdieren (muizen, marterachtigen en zelfs dassen) gebruiken deze tunnels om aan de andere kant van de weg te komen. Vaak kunnen deze buizen onder het bestaande wegdek door worden geperst en is het openbreken van het wegdek niet nodig.

Doorlopende oevers en loopplanken

Bij doorlopende oevers kunnen dieren laag op de oever blijven en hoeven zij niet omhoog te klimmen op een brug waarover autoverkeer rijdt. Een loopplank wordt bevestigd aan de staande delen onder een brug, zodat dieren via de plank van oever naar oever kunnen lopen.

Vispassages

In de Oostelijke Vechtplassen liggen veel sluizen, dammen en gemalen. Voor vissen die trekken vormen dit grote knelpunten. Vispassages zijn manieren waarop vissen blokkaders op hun route veilig kunnen passeren. De uitwerking kan per locatie verschillen.

Rasters

Rasters zijn schermen of hekken die worden ingezet om dieren naar de ingang van een faunapassages te geleiden, en op andere plekken van de weg af te houden. 

Samenwerkingspartners

Het aanleggen van faunapassages wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland in samenwerking met de gemeente Wijdemeren, Natuurmonumenten, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waternet (gemeente Amsterdam), Regio Gooi en Vechtstreek, provincie Utrecht, particuliere grondeigenaren en ondernemers.

Vragen?

Meer weten over de faunapassages in het Oostelijk Vechtplassengebied? Neem dan contact op met projectleider Judith Weijers, [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons