Slice 1

Waterrecreatie ’s-Graveland en Kortenhoef

In dit project onderzoeken we op welke manier het aanbod voor waterrecreatie in ‘s-Graveland en Kortenhoef kan worden vergroot. Op basis van dit onderzoek worden dan  één of meer alternatieven verder uitgewerkt. Het plan om de ’s-Gravelandsevaart in zijn geheel bevaarbaar te maken voor kleine vaartuigen is in april 2023 uit het onderzoek gehaald.

Het bevaarbaar maken van de ’s-Gravelandsevaart was oorspronkelijk het enige alternatief dat onderzocht zou worden. Op basis van nieuwe inzichten en signalen vanuit de omgeving werd die doelstelling in 2021 uitgebreid. 

Op 5 april 2023 besloot de stuurgroep OVP dit alternatief te schrappen. Reden is dat het noodzakelijke funderingsherstel van de aan de vaart gelegen woningen eenvoudigweg te duur is. Daarnaast is ook de meerwaarde van de vaarroute in een ander daglicht komen te staan nu de stuurgroep Gooi, Vecht en Diemerscheg heeft besloten af te zien van het realiseren van de Naardertrekvaart. Het oorspronkelijke idee om de ‘s‑Gravelandsevaart te verbinden met de Naardertrekvaart is daarmee van de baan. De stuurgroep besloot in diezelfde vergadering een projectleider in te huren voor het onderzoeken van haalbare (water)recreatieve projecten die als alternatief kunnen fungeren.

Onderzoeken tot nu toe

In 2012 én in 2014 onderzocht ingenieursbureau Witteveen+Bos welke maatregelen nodig zijn (aan bruggen, sluizen en beschoeiingen) om deze vaart te bevaarbaar te maken voor kleine vaartuigen. Vanwege het ontbreken van middelen werd destijds besloten te stoppen met verdere verkenningen. Met de Aanpak Oostelijke Vechtplassen is het onderwerp opnieuw op de agenda gekomen. In 2019 onderzocht datzelfde bureau wat het zou gaan kosten om voor funderingen te beschermen tegen de invloeden van vaarbewegingen. Het bureau Els & Linde is gevraagd een quick scan uit te voeren naar de ecologische gevolgen van varen in de ’s-Gravelandsevaart.

Overleg met bewoners

Nadat de gemeente Wijdemeren in mei 2019 omwonenden informeerde over de herstart van het project, verenigden bewoners zich in de stichting Erfgoed ’s-Gravelandsevaart. Mede naar aanleiding van gesprekken met hen, kreeg het onderzoek in 2021 een bredere insteek. Naast het bevaarbaar maken van de ’s-Gravelandsevaart, werden ook andere mogelijkheden onderzocht die het aanbod aan waterrecreatie in ’s-Graveland en Kortenhoef kunnen vergroten. Op 5 april 2023 besloot de stuurgroep het in zijn geheel bevaarbaar maken van de ’s-Gravelandsevaart los te laten. Het onderzoek naar alternatieven gaat wel door. 

Vragen?

Wilt u meer weten over het vergroten van de waterrecreatie in ’s-Graveland en Kortenhoef, dan kunt u contact opnemen met het programmabureau, via [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons