… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

Slice 1
1 / 3

Aanpak Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Vechtplassen vormen een uniek en beschermd natuurgebied met een bijzondere geschiedenis en veel ruimte voor waterrecreatie. Het gebied kampt ook met problemen. Sinds 2017 werken 21 partijen samen om de natuur te versterken, de waterkwaliteit te verbeteren en de recreatiesector te moderniseren. De ruim 25 projecten vormen een samenhangend pakket aan maatregelen dat zich richt op een complete kwaliteitsverbetering van het hele gebied. Met de Aanpak Oostelijke Vechtplassen ontwikkelen we een aantrekkelijk en toegankelijk landschap waar natuur en recreatie elkaar versterken en waar mensen graag wonen, werken en recreëren.

Slice 1
Voortgangsrapportage OVP 2023

Programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen maakt tussenbalans op

De jaarlijkse voortgangsrapportage van het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen laat zien dat veel projecten zich nog in de voorbereidingsfase bevinden. Sinds de start van het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen in 2017 is bijna 30% van het totale programmabudget van € 52,2 miljoen uitgegeven. Dit geld ging met name naar onderzoek en overleg met partners en […]

Online bijeenkomst legakkerherstel Kievitsbuurten

De gemeente Stichtse Vecht organiseert dinsdagavond 28 mei een online bijeenkomst voor eigenaren van legakkers in de Kievitsbuurten. De aanwezigen worden tijdens deze bijeenkomst bijgepraat over het verloop van de pilots, die sinds de zomer van 2022 plaatsvinden. Ook kunnen zij reageren op de voorlopige uitwerking van de stimuleringsregeling. De bijeenkomst start om 19:30 uur […]

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons