… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

Slice 1
1 / 3

Aanpak Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Vechtplassen vormen een uniek en beschermd natuurgebied met een bijzondere geschiedenis en veel ruimte voor waterrecreatie. Het gebied kampt ook met problemen. Sinds 2017 werken 21 partijen samen om de natuur te versterken, de waterkwaliteit te verbeteren en de recreatiesector te moderniseren. De ruim 25 projecten vormen een samenhangend pakket aan maatregelen dat zich richt op een complete kwaliteitsverbetering van het hele gebied. Met de Aanpak Oostelijke Vechtplassen ontwikkelen we een aantrekkelijk en toegankelijk landschap waar natuur en recreatie elkaar versterken en waar mensen graag wonen, werken en recreëren.

Slice 1

Joyce van Beek nieuwe programmamanager OVP

De provincie Noord-Holland heeft Joyce van Beek formeel per 1 december aangesteld als nieuwe programmamanager voor Aanpak Oostelijke Vechtplassen (OVP). Ze vervulde de functie sinds 1 april als plaatsvervanger van Nannette van Goor, die de afgelopen drie jaar programmamanager was. Joyce van Beek doet dit vanuit haar functie van programmamanager Landelijk Gebied bij de provincie […]

Loenderveense Plassen

Winterexcursies Loenderveense Plassen

Ontdek hoe mooi de Loenderveense Plassen in de winter zijn. De boswachters van Waternet nemen je graag mee op een wandeling rondom de Waterleidingplas en vertellen je onderweg meer over het gebied en de flora en fauna. Op 13 december ga je vooral wintergasten spotten zoals nonnetje, krooneend, smient en kuifeend. Op 26 december, 14 […]

Kwabaal, foto: Jelger Herder

Kansen voor de kwabaal in de Vechtplassen?

De kwabaal is een mysterieuze zoetwatervis, die sinds de tweede helft van de vorige eeuw bijna niet meer voorkomt in Nederlandse wateren. Ook in de Vechtplassen is de situatie van de ernstig bedreigde vis kritiek. Onderzoek wijst echter op paaiactiviteit in de Spiegelplas en De Wijde Blik. Voldoende reden voor vervolgonderzoek in 2024. Zonder maatregelen […]

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons