… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

Slice 1
1 / 3

Aanpak Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Vechtplassen vormen een uniek en beschermd natuurgebied met een bijzondere geschiedenis en veel ruimte voor waterrecreatie. Het gebied kampt ook met problemen. Sinds 2017 werken 21 partijen samen om de natuur te versterken, de waterkwaliteit te verbeteren en de recreatiesector te moderniseren. De ruim 25 projecten vormen een samenhangend pakket aan maatregelen dat zich richt op een complete kwaliteitsverbetering van het hele gebied. Met de Aanpak Oostelijke Vechtplassen ontwikkelen we een aantrekkelijk en toegankelijk landschap waar natuur en recreatie elkaar versterken en waar mensen graag wonen, werken en recreëren.

Slice 1

Veldexcursie Sterker met natuur op donderdag 4 juli

Natuurmonumenten organiseert een veldexcursie op donderdagavond 4 juli om inwoners van de Oostelijke Vechtplassen de resultaten te laten zien en horen van een natuurherstelproject in de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven dat in 2019 is uitgevoerd. De veldexcursie is gratis en start om 19.00 uur vanaf streekmuseum Vredegoed in Tienhoven. De wandeling van ongeveer 5 km […]

Informatieavond faunapassages op donderdag 11 juli

Vanuit het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen wordt gewerkt aan de aanleg van verschillende faunapassages. Het doel hiervan is natuurgebieden met elkaar te verbinden zodat dieren veilig de wegen kunnen kruisen. Zo versterken we de natuur en maken we de wegen veiliger. Wilt u meer hierover weten? Kom dan naar de informatieavond op 11 juli in de […]

Kortenhoef Oost, natuurontwikkeling, Aanpak Oostelijke Vechtplassen

Natuurontwikkeling Kortenhoef Oost in samenspraak met bewoners 

De projectgroep van het gebiedsproces in Kortenhoef Oost publiceert vandaag haar plan van aanpak voor de planvormingsfase.   Het doel van de planvormingsfase is om tot een inrichtingsplan te komen voor het gebied. Naast de ambities voor natuur worden bij het opstellen van het inrichtingsplan ook aspecten zoals woongenot voor omwonenden, de natuurbeleving voor bezoekers van […]

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons