… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

Slice 1
1 / 3

Aanpak Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Vechtplassen vormen een uniek en beschermd natuurgebied met een bijzondere geschiedenis en veel ruimte voor waterrecreatie. Het gebied kampt ook met problemen. Sinds 2017 werken 21 partijen samen om de natuur te versterken, de waterkwaliteit te verbeteren en de recreatiesector te moderniseren. De ruim 25 projecten vormen een samenhangend pakket aan maatregelen dat zich richt op een complete kwaliteitsverbetering van het hele gebied. Met de Aanpak Oostelijke Vechtplassen ontwikkelen we een aantrekkelijk en toegankelijk landschap waar natuur en recreatie elkaar versterken en waar mensen graag wonen, werken en recreëren.

Slice 1

Vergunningen moerasvogels ter inzage

De omgevingsvergunning en watervergunning die nodig zijn om maatregelen te treffen ter bescherming van moerasvogels liggen momenteel ter inzage. Het eventueel indienen van een bezwaar kan nog t/m 29 mei voor de watervergunning en t/m 6 juni voor de omgevingsvergunning. We willen het leefgebied van moerasvogels zoals de grote karekiet, de purperreiger en roerdomp beschermen. Momenteel werken we de […]

Verkenning Rondje om de Zuid van start

Nadat de stuurgroep in juni 2022 instemde met een verkenning naar het bevaarbaar maken van de zuidzijde van de Loosdrechtse Plassen voor kleine kajuitboten en zeilboten met een strijkbare mast, zijn nu de handen op elkaar voor de wijze waarop we dit gaan doen: stapsgewijs en in afstemming met direct belanghebbenden. Het zogenaamde ‘Rondje om de […]

Startbudget voor De Gouden Greep

De stuurgroep stelt een bedrag van € 5.000 ter beschikking aan het project ‘De Gouden Greep’ dat tot doel heeft één van de recreatie-eilanden in Loosdrecht in te richten als natuureiland waar kinderen de belangrijkste gasten zijn en waar spelen en avontuur de boventoon voeren.  Het initiatief komt uit de samenleving zelf: het gaat om een uitwerking […]

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons