… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

Slice 1
1 / 3

Aanpak Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Vechtplassen vormen een uniek en beschermd natuurgebied met een bijzondere geschiedenis en veel ruimte voor waterrecreatie. Het gebied kampt ook met problemen. Sinds 2017 werken 21 partijen samen om de natuur te versterken, de waterkwaliteit te verbeteren en de recreatiesector te moderniseren. De ruim 25 projecten vormen een samenhangend pakket aan maatregelen dat zich richt op een complete kwaliteitsverbetering van het hele gebied. Met de Aanpak Oostelijke Vechtplassen ontwikkelen we een aantrekkelijk en toegankelijk landschap waar natuur en recreatie elkaar versterken en waar mensen graag wonen, werken en recreëren.

Slice 1

Zonnige start baggerwerkzaamheden

Vandaag is het baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas officieel van start gegaan. Bestuurders van gemeenten, provincie en waterschap Amstel, Gooi en Vecht zetten gezamenlijk een kraan in werking waarna de eerste schep bagger werd geschept. Tot medio 2024 wordt er ongeveer 115.000 m3 bagger uit de plassen gehaald. De […]

Waterbodemnota NU ter inzage

Om te voorkomen dat de waterkwaliteit in de Loosdrechtse Plassen verslechtert door het gebruik van grond en bagger, heeft het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de Waterbodemnota Loosdrechtse Plassen opgesteld. In de nota staan alle regels en opties voor het toepassen van baggerspecie in de Loosdrechtse Plassen op een rij. Voordat de nota van kracht […]

OVP-filmmatinee groot succes

Ondanks prachtig herfstweer kwamen er zo’n 200 belangstellenden naar de Oud-Loosdrechtsedijk om de film ‘Nederland onder water’ bij te wonen. De aanwezigheid van regisseur Arthur de Bruin was voor veel bezoekers de slagroom op de taart. Het programmabureau wil vaker ‘kennissessies’ organiseren over onderwerpen die raakvlakken hebben met de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Vooraf trakteerde Arthur […]

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons