… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

Slice 1
1 / 3

Aanpak Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Vechtplassen vormen een uniek en beschermd natuurgebied met een bijzondere geschiedenis en veel ruimte voor waterrecreatie. Het gebied kampt ook met problemen. Sinds 2017 werken 21 partijen samen om de natuur te versterken, de waterkwaliteit te verbeteren en de recreatiesector te moderniseren. De ruim 25 projecten vormen een samenhangend pakket aan maatregelen dat zich richt op een complete kwaliteitsverbetering van het hele gebied. Met de Aanpak Oostelijke Vechtplassen ontwikkelen we een aantrekkelijk en toegankelijk landschap waar natuur en recreatie elkaar versterken en waar mensen graag wonen, werken en recreëren.

Slice 1
Baggeren werkhaven De Rimboe januari 2024

Afvoerregeling voor bagger havens

Om havens te ondersteunen om te baggeren, heeft de stuurgroep OVP op 10 april toegezegd dat er een regeling komt die havens helpt bij het afvoeren van niet-toepasbare bagger. Bovendien wordt samen met de haven-eigenaren onderzocht of bij het plassengebied een of meerdere baggerbergingsplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Hierdoor kan de toepasbare bagger voortaan in het […]

Plan voor recreatie en natuur Wijde Blik wordt uitgewerkt

Het project ‘Kwalitatieve impuls recreatie en natuur Wijde Blik’ krijgt vanuit de Aanpak Oostelijke Vechtplassen (OVP) een financiële bijdrage om het plan verder uit te werken. Op eigen initiatief ontwikkelden de jachthavenondernemers rondom de Wijde Blik (verenigd in de Vereniging Waterrecreatie Kortenhoef) en Natuurmonumenten een plan om de recreatieve kwaliteit en de natuurwaarden op de […]

Vervolgonderzoek naar luwtestructuren in de Loosdrechtse Plassen

Dit voorjaar onderzoekt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen met Tijhuis Ingenieurs waar welke luwtestructuren het beste kunnen worden geplaatst in de Loosdrechtse plassen. Luwtestructuren kunnen rietkragen of palenrijen zijn. Deze zorgen voor minder golfslag en minder opwerveling van slib. Op luwe plekken kunnen waterplanten zich makkelijker vestigen en groeien. Waterplanten dragen bij aan een […]

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons