Slice 1

Moderniseren recreatiesector

Een breder aanbod met eigentijdse voorzieningen voor toeristen en dagrecreanten vergroot de economische vitaliteit terwijl het gebied ook voor inwoners aantrekkelijk blijft. We willen een transformatie tot stand brengen op basis van een lijst met ambities die al eerder voor en door de watersportsector op een rij zijn gezet. Concreet zetten we in op het ondersteunen van recreatieondernemers met kansrijke en passende plannen, het integreren van natuur en recreatie, aanreiken van inspirerende voorbeelden van elders en het beschikbaar stellen van een projectleider die initieert, faciliteert en ondersteunt.

In deze pijler werken we aan 4 verschillende projecten.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons