Slice 1

Lijst met 17 ambities

De komende jaren wordt een transformatie van de recreatiesector in de Vechtplassen op gang gebracht, waarmee de economische vitaliteit van de sector wordt vergroot en een meer divers en passend recreatief aanbod ontstaat, zoals benoemd in het gebiedsakkoord. Deze transformatie is vertaald in de ambitie om de komende tien jaar een aantal concrete resultaten te behalen:

1. Er zijn 25 individuele bedrijfsplannen in procedure of afgerond ter invulling van de noodzakelijke transformatie (circa 25% aanbieders van de in totaal 70 ondernemers uit de waterrecreatiesector).

2. Differentiatie van havencapaciteit zodat 5% van het aanbod bestaat uit eenheden gericht op verhuur, bootdelen, onderscheidende verhuurconcepten en laagdrempelige toegankelijkheid zonder eigen boot (500 eenheden).

3. Differentiatie binnen havens en ligplaatsen zodat 5% van het aanbod bestaat uit onderscheidende ligplaatsen (overdekt, boatsavers, bootliften, servicelocaties, horecageboden ligplaatsen etc.) (500 eenheden).

4. Cross over van havens met de verblijfsrecreatie zodat 2% van het aanbod bestaat uit watergerichte verblijfsmogelijkheden in havens, in de vorm van arkjes, ecolodges, kampeervlotten, tiny houses etc. gericht op kort verblijf (200 eenheden).

5. Openstelling van minimaal 1 extra buitenplaats (gebouw én park) voor recreatief bezoek.

6. Minimaal één extra locatie in een historische buitenplaats beschikbaar als B&B , hotel, horeca, museum of met een andere duurzame publieksfunctie.

7. Uitbreiding van de verblijfsrecreatiemogelijkheden met 10% (140 eenheden) gericht op short stay markt, in de vorm van selfcatering-voorzieningen aan of nabij het water.

8. Transformatie van 10% van het bestaande aanbod naar short stay accommodatie (140 eenheden) in de vorm van selfcatering-voorzieningen aan of nabij het water.

9. Ontwikkeling van minimaal 50 extra eenheden hotelaccommodaties (kamers of appartementen) gericht op de short stay markt.

10. Uitbreiding van het aantal gastnachten aan boord van boten met 50% door gezamenlijke profilering (6000 nachten extra binnen bestaande capaciteit havens).

11. Tenminste vier accommodaties gericht op middelgrote verblijfsgroepen (tot 24 personen) binnen het verblijfsareaal.

12. Terugdringen leegstand tot maximaal 1 leegstaande horecazaak per deelgebied, door herbestemming of herontwikkeling.

13. Minimaal 4 nieuwe openbare en toegankelijke horeca-locaties in het gebied met zicht op water, bij voorkeur door relatie te leggen tussen wegprofiel en water.

14. Verrijking dagrecreatief aanbod met minimaal 3 nieuwe attractiepunten voor beleving van natuur en landschap.

15. Aanbod ook via meertalige folders presenteren.

16. Minimaal 50% van de recreatiebedrijven heeft investeringen gedaan die gericht zijn op duurzaamheid (milieumaatregelen en/of investeringen t.b.v. CO2 arme economie zoals inzetten op fluistervaren en recreatiewoningen op zonne-energie).

17. Tenminste vijf recreatiebedrijven hebben het beheer van natuur en landschap geïntegreerd in hun bedrijfsmodel (natuur en landschapsbeleving onderdeel van bedrijfsconcept en deel inkomsten en/of arbeid gaat naar het in standhouden van natuur en landschap).

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons