Slice 1

Projecten

De aanpak van de problemen richt zich op 3 pijlers: het ontwikkelen van een vrijetijdslandschap, het verbeteren van de natuurwaarden in het gebied en het transformeren van de recreatiesector. Voor elke pijler zijn projecten geformuleerd en voor elk project is een team aan de slag om de haalbaarheid en maakbaarheid te verkennen.

 

We onderzoeken of het project voldoende bijdraagt aan de doelstellingen en wat er nodig is om de positieve effecten op lange termijn vast te houden. Maar ook: past het project nog binnen de begroting die wij bij de start hebben opgesteld? De meest actuele informatie over een project vindt u op de individuele projectpagina’s.

De projecten zorgen in hun onderlinge samenhang voor een totale kwaliteitsverbetering van het gebied. Als blijkt dat een project niet uitvoerbaar is, dan heeft dat effect op de balans tussen de drie pijlers. Mogelijk zijn er alternatieven nodig om het evenwicht te herstellen. Ook dat houden we goed in de gaten en rapporteren erover in de voortgangsrapportage.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons