… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

Slice 1
1 / 3

Aanpak Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Vechtplassen vormen een uniek en beschermd natuurgebied met een bijzondere geschiedenis en veel ruimte voor waterrecreatie. Het gebied kampt ook met problemen. Sinds 2017 werken 21 partijen samen om de natuur te versterken, de waterkwaliteit te verbeteren en de recreatiesector te moderniseren. De ruim 25 projecten vormen een samenhangend pakket aan maatregelen dat zich richt op een complete kwaliteitsverbetering van het hele gebied. Met de Aanpak Oostelijke Vechtplassen ontwikkelen we een aantrekkelijk en toegankelijk landschap waar natuur en recreatie elkaar versterken en waar mensen graag wonen, werken en recreëren.

Slice 1

Baggeren in november 2022 van start

In november 2022 gaan we van start met het baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas. We verwijderen overtollig slib zodat de plassen beter bevaarbaar worden, de waterkwaliteit verbetert en de natuur de kans krijgt zich te ontwikkelen. Het werk wordt uitgevoerd door Beens Dredging B.V. en is medio 2024 klaar. […]

Animatie

Polder Mijnden Zuidwest definitieve locatie voor baggeropslag

Na vervolgonderzoek en gesprekken met direct betrokken grondeigenaren is de polder Mijnden Zuidwest nu definitief aangewezen als locatie voor het tijdelijk opslaan van bagger uit de Loosdrechtse Plassen. Hiermee is de weg vrij om te gaan uitvoeren. In november 2022 starten we met het baggeren. De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen wees in maart 2021 de polder […]

2e editie: Clean up the Lake

Zaterdag 10 september organiseert Jachthaven Kortenhoef de 2e editie van Clean up the Lake, een grootschalige opruimactie waarbij zwerfvuil op het water, op straat en in de bermen rond de plassen wordt opgehaald. Er wordt gewerkt van 09.00 tot 13.00 uur. Iedereen is welkom. Er liggen die ochtend 30 boten klaar om het water op te […]

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons