… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

Slice 1
1 / 3

Aanpak Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Vechtplassen vormen een uniek en beschermd natuurgebied met een bijzondere geschiedenis en veel ruimte voor waterrecreatie. Het gebied kampt ook met problemen. Sinds 2017 werken 21 partijen samen om de natuur te versterken, de waterkwaliteit te verbeteren en de recreatiesector te moderniseren. De ruim 25 projecten vormen een samenhangend pakket aan maatregelen dat zich richt op een complete kwaliteitsverbetering van het hele gebied. Met de Aanpak Oostelijke Vechtplassen ontwikkelen we een aantrekkelijk en toegankelijk landschap waar natuur en recreatie elkaar versterken en waar mensen graag wonen, werken en recreëren.

Slice 1

Veel belangstelling voor moerasvogels

Zo’n 80 belangstellenden wandelden maandag 30 januari binnen bij de inloopbijeenkomst over maatregelen die we treffen om moerasvogels in het Loosdrechts Plassengebied tegemoet te komen. De bijeenkomst vond plaats in Ottenhome waar de begane grond gereserveerd was voor presentatiemateriaal en diverse experts aanwezig waren om alle vragen te beantwoorden.   Aanleiding voor deze bijeenkomst zijn de […]

Tijdelijk baggerdepot kan ingericht

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben na integrale weging besloten een vergunning te verlenen voor de aanleg van een tijdelijk baggerdepot in de polder Mijnden Zuidwest. Voorwaarde is wel dat er maatregelen getroffen worden zodat trekganzen de komende winters in de directe omgeving kunnen overwinteren. Met dit GS-besluit kan het baggeren van de 1e t/m […]

Inloopbijeenkomst moerasvogels

Het gaat niet goed met kritische moerasvogels die typisch zijn voor het Loosdrechts Plassengebied. Daarom spannen we ons in om de leefomgeving van deze vogelsoorten te versterken. Op 30 januari tussen 18.30 en 20.30 uur organiseren we een inloopbijeenkomst over maatregelen die we in voorbereiding hebben voor de gebieden Hollands Ankeveen, Kortenhoef-West en de Loosdrechtse […]

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons