… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

Slice 1
1 / 3

Aanpak Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Vechtplassen vormen een uniek en beschermd natuurgebied met een bijzondere geschiedenis en veel ruimte voor waterrecreatie. Het gebied kampt ook met problemen. Sinds 2017 werken 21 partijen samen om de natuur te versterken, de waterkwaliteit te verbeteren en de recreatiesector te moderniseren. De ruim 25 projecten vormen een samenhangend pakket aan maatregelen dat zich richt op een complete kwaliteitsverbetering van het hele gebied. Met de Aanpak Oostelijke Vechtplassen ontwikkelen we een aantrekkelijk en toegankelijk landschap waar natuur en recreatie elkaar versterken en waar mensen graag wonen, werken en recreëren.

Slice 1

Clean-up: win-win op de SUP

Op zoek naar inspirerende voorbeelden van ‘natuurinclusief ondernemen’ in het Loosdrechts Plassengebied zijn we op bezoek bij Margriet Koeman, de eigenaresse van ikSUP aan de Oud Loosdrechtsedijk. Zij organiseert clean up-sessies en werkt samen met Natuurmonumenten, onder meer om kinderen bewust te maken van ‘goed gedrag’ op het water. Margriet had vroeger een broodjeszaak in […]

Vaarroute zuid mogelijk alternatief voor recreatie

De stuurgroep OVP heeft groen licht gegeven voor het verkennen van mogelijkheden voor een vaarroute aan de zuidzijde van de Oostelijke Vechtplassen. Het gaat om een route van het Tienhovens Kanaal richting de Vecht en de Kraaienestersluis. In de verkenning wordt uitgebreid input opgehaald bij belanghebbenden en geïnteresseerden in het gebied. Nadat in september 2021 […]

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons