… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

… waar natuur en recreatie elkaar versterken

prettig wonen | goed ondernemen | fijn recreëren

Slice 1
1 / 3

Aanpak Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Vechtplassen vormen een uniek en beschermd natuurgebied met een bijzondere geschiedenis en veel ruimte voor waterrecreatie. Het gebied kampt ook met problemen. Sinds 2017 werken 21 partijen samen om de natuur te versterken, de waterkwaliteit te verbeteren en de recreatiesector te moderniseren. De ruim 25 projecten vormen een samenhangend pakket aan maatregelen dat zich richt op een complete kwaliteitsverbetering van het hele gebied. Met de Aanpak Oostelijke Vechtplassen ontwikkelen we een aantrekkelijk en toegankelijk landschap waar natuur en recreatie elkaar versterken en waar mensen graag wonen, werken en recreëren.

Slice 1

Waternatuur sterk achteruit door slechte waterkwaliteit

Er is een sterke achteruitgang van het aantal waterplanten in de Oostelijke Vechtplassen en daarmee ook van waterdieren. Dit blijkt uit een toets die Natuurmonumenten elke zes jaar uitvoert, waarbij de kwaliteit van de natuur in het water van de Vechtplassen wordt beoordeeld. Zorgelijk, want achteruitgang van de biodiversiteit en het definitief verdwijnen van soorten […]

Studie naar LegakkerFortenpad

Een wandelpad van Fort Tienhoven naar Fort Spion en onderweg genieten van het unieke legakkerlandschap van de Kievitsbuurten en de natuur in Polder Mijnden? De stuurgroep wil onderzoeken of dit LegakkerFortenpad financieel en technisch haalbaar is, en of er voldoende draagvlak is bij de belanghebbenden in het gebied. Als de haalbaarheidsstudie in het eerste kwartaal […]

Inrichten pilots legakkers bijna klaar

In de Kievitsbuurten bij Breukelen zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de pilots met legakkers (bijna) afgerond. De beschoeiingen zijn geplaatst en bij enkele pilots is bagger aangebracht. Binnenkort planten we riet (en beschermen dat met ganzenrasters) en brengen we de drijvende constructies aan. Daarna gaat het monitoren van start. De pilots zijn ingericht om te […]

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons