Slice 1

Zwevend slib

Met de maatregelen binnen het project ‘Zwevend Slib’ verbeteren we de helderheid van het water zodat het zonlicht tot op de bodem kan komen. Dit is van belang voor de groei van waterplanten. Nu is slechts circa 2% van de bodem begroeid met waterplanten. Voor gezond oppervlaktewater moet circa 25% van de waterbodem van de Loosdrechtse Plassen begroeid zijn met waterplanten. 

Het water is op de meeste plekken nog te troebel voor de ontwikkeling van waterplanten. Dit komt door algen en door slibdeeltjes die door wind, golfslag en stroming van de bodem worden opgewerveld. Met onze aanpak:

  • Verminderen we de fosfaatbelasting. Dat is nodig om de groei van algen te verminderen.
  • Zorgen we met de aanleg van luwtestructuren voor minder golfslag en daardoor minder opwerveling van slib op de bodem van de plassen.

Wat zijn luwtestructuren?

Luwtestructuren zijn structuren of objecten in het water die ervoor zorgen dat de golfvorming wordt onderbroken, zodat het water achter zo’n structuur rustig is. Dit kan bijvoorbeeld een rietkraag zijn, of een palenrij die als golfbreker werkt. 

Onderzoek naar luwtestructuren

Binnen het eerste deel van het project hebben we onderzoek gedaan. In de periode 2019-2022 is door onderzoeksbureau Deltares onderzoek gedaan naar de werking van luwtestructuren. Hierbij zijn de volgende stappen doorlopen:

  • Ontwikkeling van het ‘dynamisch slibmodel’, een computermodel waarmee de invloed van wind op golfslag en stroming wordt berekend. Ook berekent het model hoe dit zorgt voor de opwerveling en verspreiding van slib. En de hoeveelheid licht die tot op de bodem van de Loosdrechtse plassen doordringt 
  • Het verzamelen van veldmetingen van o.a. wind, golfslag en troebelheid van het water om het model te kunnen ijken.
  • De ijking (kalibratie) van het slibmodel.
  • Het doorrekenen van de verschillende scenario’s voor de aanleg van luwtemaatregelen.

De resultaten van de onderzoeken kunt u nalezen in de volgende rapporten: 

Uit het onderzoek blijkt dat luwtestructuren midden op de plassen onvoldoende effectief zijn om de concentratie slib in het water te verminderen. Het is beter om luwtestructuren op kansrijke plekken in te zetten. Voor de ontwikkeling van waterplanten zijn dit ondiepere zones, bijvoorbeeld langs de randen van de plassen en eilanden of plekken waar eerder nog rietkragen stonden.

Naast het effect op opwerveling zorgen luwtestructuren ook voor luwe omstandigheden. In rustig water groeien waterplanten beter.

Hoe gaan we verder met het project Zwevend Slib?

In de loop van 2023 nemen we de volgende stappen:

  • We brengen in kaart op welke locaties luwtestructuren aangelegd kunnen worden.
  • We bepalen hoe de luwtestructuren er uit komen te zien.
  • We starten met de voorbereiding van de aanleg van de luwtestructuren.

Vragen?

Wilt u meer weten over zwevend slib in de Oostelijke Vechtplassen, dan kunt u contact opnemen met Jacques van Alphen.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons