Slice 1

Natuurontwikkeling Weersloot

Gebiedsaanbod

Er is al veel bekend over de mogelijkheden voor natuur- en landschapsontwikkeling in de Weersloot. Voor circa een kwart van de oppervlakte heeft de provincie gronden aangekocht of zijn er afspraken gemaakt over natuurbeheer en -ontwikkeling. Namens alle aangesloten grondeigenaren heeft de Vereniging Weersloot een (concept) gebiedsaanbod ontwikkeld en aangeboden aan de provincie. Het is een voorstel op basis van natuurpotenties en -kwaliteiten, huidig agrarisch gebruik en mogelijkheden voor recreatieve routes. De vereniging en de provincie zijn met elkaar in gesprek over de inhoud van het gebiedsaanbod en de manier waarop dit kan worden uitgewerkt.

Vragen?

Meer weten over natuurontwikkeling in Weersloot? Neem contact op met procesmanager Marjolijn de Vries via [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons