Slice 1

Ganzenvraat en ganzenbeheer

Bijzondere moerasvogels zoals de grote karekiet, woudaap, purperreiger en roerdomp dreigen te verdwijnen uit het Oostelijk Vechtplassengebied. Daarom is dit gebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De partners van de Aanpak Oostelijke Vechtpassen hebben de taak hun leefgebied in stand te houden en te verbeteren. Het tegengaan van ganzenvraat helpt daarbij.

De grauwe gans vreet graag aan waterriet waar moerasvogels in broeden. Door het plaatsen van rasters en het beheren van de populatie proberen we dat te voorkomen.

De provincie Noord-Holland, Plassenschap Loosdrecht en omgeving, Natuurmonumenten en Waternet hebben de afgelopen jaren samen bijna tien kilometer aan rasters geplaatst. Zo krijgt het riet de kans om te herstellen en te groeien en verbeteren we de condities voor moerasvogels om hier te broeden.

U kunt rasters tegenkomen in de Ankeveense plassen, Kortenhoefse plassen, Wijde Blik, Loenderveense plas, Loosdrechtse plassen, de Stille plas en de Tienhovense plassen.

Het blijkt een effectieve maatregel te zijn: de rasters hebben geleid tot stabilisatie van de omvang van de populatie karekieten. Sinds 2018 vestigen zich op verschillende plekken weer grote karekieten waar ze al meer dan 10 jaar niet meer zaten. Maar dat is nog niet op alle locaties het geval. De komende jaren zetten we het plaatsen van rasters voort. We controleren de rasters elk jaar en – als dat nodig is – worden ze verplaatst of vervangen.

Populatiebeheer

Ganzenvraat is in heel Noord-Holland en Utrecht een probleem. In 2019 telden we in Noord-Holland rond de 120.000 grauwe ganzen. De streefstand voor deze provincie ligt op 15.000 grauwe ganzen. Om de ganzenvraat verder te beperken, wordt ook ingezet op het sterk verminderen van het aantal grauwe ganzen. Maatregelen daarvoor staan in het Faunabeheerplan voor ganzen, opgesteld door de Faunabeheereenheid Noord-Holland.

Vragen?

Meer weten over de maatregelen tegen ganzenvraat? Neem dan contact op met het secretariaat: [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons