Vuntus eilandjes
Slice 1

Natuurontwikkeling Vuntus

Natuuropgave

Een groot deel van de Vuntus is bestaand natuurgebied. De circa 30 hectare overgebleven NNN-opgave bestaat grotendeels uit percelen die vaak aan de randen van het gebied liggen. Ook bevindt zich hier het VONA-complex, een strook van zo’n 70 particuliere tuinen die van noord naar zuid dwars door het gebied liggen.

Medio 2020 zijn we van start gegaan met de planvormingsfase. De meeste aandacht gaat momenteel uit naar het VONA-terrein. Hier wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is om de volkstuinen binnen de NNN te behouden en tegelijk de natuurdoelstellingen te realiseren. We werken toe naar een ecologisch en biodivers tuinencomplex door te tuinieren volgens een ‘menukaart’ (gedragsregels) voor ecologische meerwaarde en het aanleggen van ecologische verbindingen over het terrein.

Vragen?

Meer weten over natuurontwikkeling in Vuntus? Neem contact op met procesmanager Marjolijn de Vries via [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons