Slice 1

Transitieteam recreatie en toerisme

Vrijwel het gehele gebied rond de Oostelijke Vechtplassen heeft de Natura 2000-status. Dat maakt de transitie naar een moderne, toekomstbestendige en dynamische vakantiebestemming complex. Ook de huidige bestemmingsplannen houden nog onvoldoende rekening met gewenste nieuwe ontwikkelingen. Er is sinds 2018 een transitieteam actief om de zaak in beweging te krijgen.

Het transitieteam bestaat uit vertegenwoordigers en experts uit de recreatiesector, overheden en Natuurmonumenten. Samen zoeken zij naar mogelijkheden om diversiteit te bevorderen, bijvoorbeeld door in te zetten op aanbod voor korte vakanties, het verlevendigen van de dorpskernen met attracties, horeca aan het water en meer kwaliteit in de openbare ruimte. Zo wordt het gebied aantrekkelijker voor dagtoeristen en kan het seizoen verlengd worden.

Intussen zijn er verbeterplannen opgesteld voor jachthavens, blijkt de komst van de verduurzaamde fietsboot een schot in de roos, worden mogelijkheden onderzocht om landgoederen open te stellen voor publiek en zijn er plannen voor het plaatsen van zogenaamde ecolodges waar toeristen kunnen overnachten.

Ontwikkelkader

Toch is er meer nodig om het gebied aantrekkelijker te maken als vakantiebestemming. Naast het ondersteunen van de verbeterplannen van overheid en bedrijfsleven, wil het transitieteam ook nieuwe marktpartijen werven. Nieuwe spelers brengen geld en expertise mee én een netwerk in de vakantiemarkt. Om die reden denkt het transitieteam na over het opstellen van een ontwikkelkader dat duidelijk maakt welke ontwikkelingen waar wel en niet mogelijk of gewenst zijn. Zo’n kader vergroot de kans om passende initiatiefnemers en investeerders aan te trekken.

Om te zorgen dat de aanpak wordt verbreed heeft het transitieteam in het voorjaar van 2021 het rapport Transitie Recreatiesector Oostelijke Vechtplassen opgesteld. De stuurgroep heeft met de voorstellen ingestemd.

Vragen?

Wilt u meer weten over de activiteiten van het Transitieteam recreatie en toerisme? Neem dan contact op met Milou Aarts, [email protected] of met Marieke Kuijer, [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons