Slice 1

Natuurontwikkeling Ankeveen

Ecologische visie

Om helder te krijgen welke natuurlijke inrichting waar in Ankeveen het meest gewenst is, stellen we de komende jaren voor dit gebied een ecologische visie op. Dit doen we in overleg met grondeigenaren en belanghebbenden in het gebied. Een ecologische visie geeft op hoofdlijnen weer welke ambities bij welke locaties passen, gebaseerd op de data die op dat moment bekend zijn. Het laat de mogelijkheden en onmogelijkheden zien en de maatregelen die ermee samenhangen.

Plan aan aanpak

In september 2021 heeft de stuurgroep het plan van aanpak voor de verkenningsfase in de Hollands Ankeveense Plassen (HAP) en Stichts Ankeveense Plassen (SAP) vastgesteld. Eind 2022 heeft de projectgroep in twee ‘mutual gains approach’-werksessies de onderdelen bepaald om dit plan van aanpak aan te passen. De projectgroep heeft medio 2023 het aangepaste plan van aanpak inclusief planning besproken en vastgesteld.

Ecologisch en hydrologisch onderzoek

Een extern bureau gaat in 2024 voor zowel Ankeveen als Kortenhoef West ecologisch en hydrologisch (veld)onderzoek doen als input voor de ecologische visie. De ecologische visie en de wensen uit de omgeving komen uiteindelijk samen in een inrichtingsplan voor het gebied. Bij het maken van de ecologische visie naar (concept)inrichtingsplan worden zowel de projectgroep als andere belanghebbenden (zoals grondeigenaren) betrokken. 

Vragen?

Meer weten over natuurontwikkeling in Ankeveen? Neem contact op met procesmanager Nathanael Korf via [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons