Slice 1

Ontsluiting en toegankelijkheid

Om de waarde van het gebied te versterken moet de bereikbaarheid voor directe inwoners, regiobewoners, de landelijke bezoeker en de internationale bezoeker op orde zijn.

Vanwege de karakteristieke lintbebouwing in het gebied ontbreekt het aan mogelijkheden. Er is een tekort aan parkeergelegenheid voor automobilisten maar ook aan ligplaatsen voor boten en passanten. Er is behoefte aan goede bewegwijzering om het verkeer te geleiden, mogelijkheden om auto’s aan de randen op te vangen, duidelijke fietsroutes en een betere verkeerskundige inrichting van de Scheendijk. De landelijke en internationale bezoeker heeft vooral last van het ontbreken van toereikende OV infrastructuur vanuit de stedelijke centra.

Mobiliteitssysteem

We hebben medio 2021 de bureaus Accent Adviseurs en Exante opdracht gegeven om samen het huidige mobiliteitssysteem in beeld te brengen en te analyseren. We vroegen hen ook scenario’s op te stellen ter verbetering van de huidige situatie en op basis daarvan alvast de verkeerskundige inrichting van de Scheendijk verder uit te werken. De bureaus verwachten in het voorjaar van 2022 het eindrapport op te leveren.

Vragen?

Wilt u meer weten over het ontsluiten en de toegankelijkheid van de Oostelijke Vechtplassen, dan kunt u contact opnemen met het programmabureau, via [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons