Slice 1

Verkenning investeringsfonds

Bij het opstellen van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen spraken de partners af de mogelijkheden voor een zogenaamde bedrijveninvesteringszone (BIZ) te verkennen. Eind 2021 werd duidelijk dat een investeringsfonds in de vorm van een obligatiefonds waarschijnlijk beter aansluit.

Een BIZ (Bedrijveninvesteringszone) lijkt om meerdere redenen geen passend instrument voor de Oostelijke Vechtplassen: het kent teveel beperkingen om effectief te zijn. Een investeringsfonds in de vorm van een obligatiefonds sluit mogelijk beter aan.

Een investeringsfonds kan van toepassing zijn op een groot, samenhangend gebied zoals de Oostelijke Vechtplassen. Daarnaast staat deelname open voor diverse doelgroepen en biedt het de mogelijkheid initiatieven te steunen die gericht zijn op behoud en ontwikkeling van recreatief aanbod, cultuur, erfgoed en natuur. De stuurgroep heeft het transititieteam gevraagd dit verder te onderzoeken.

Verkenning

Er is een eerste verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van investeringsfonds voor de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Deze heeft helaas onvoldoende aanknopingspunten voor een vervolg opgeleverd.

Contact

We komen graag in contact met ondernemers, bewoners en gebiedspartijen die ideeën hebben voor passende initiatieven. Neem contact op met ons secretariaat, [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons