Slice 1

Zorg voor legakkerlandschap

De Kievitsbuurten bij de Scheendijk in Breukelen vormen een cultuurlandschap dat uniek is in Europa. Het strakke patroon van legakkers en petgaten, van strookjes land, water en veel riet, maakt het ook nog eens tot een bijzonder natuurgebied. De zuidelijke Kievitsbuurt is zelfs onderdeel van het Europese Natura2000-netwerk. Dit legakkerlandschap willen we graag herstellen en duurzaam behouden.

Sommige legakkers zijn deels verzonken of de randen zijn afgekalfd. Om het landschap duurzaam te herstellen voeren we op zes legakkers – die in eigendom zijn van het Plassenschap – zes verschillende pilots uit.

De pilots zijn bedoeld om te onderzoeken hoe een nieuwe vooroever zich kan ontwikkelen met behulp van verschillende typen beschoeiingen. De nieuwe vooroever zal bestaan uit een rietzone waar waterriet (en andere waterplanten) gaat groeien. Zo stimuleren we ook de flora en fauna in het gebied, want zo’n rietzone biedt een beschutte leefomgeving voor bijvoorbeeld insecten, kikkers, padden, vogels, kleine zoogdieren en vissen.

Door op strategische plekken de legakkers te herstellen, zorgen we er ook nog eens voor dat de golfslag bij de achterliggende legakkers vermindert. Zo blijven zij beter behouden.

Uitleg over legakkers en petgaten elders in het Vechtplassengebied (Natuurmonumenten)

De voorbereidingen voor het inrichten van de pilots zijn al aan de gang. De monitoringsfase van de pilots start naar verwachting in het voorjaar van 2022. De monitoring duurt twee groeiseizoenen, tot het najaar van 2023 dus.

Subsidie voor particulieren

Het is de bedoeling dat er na afloop van de pilots subsidieregelingen komen voor de twee meest succesvolle technieken. Particuliere eigenaren van een legakker kunnen zo voordelig hun legakker beschermen met behulp van een natuurlijke rietoever. Hoe de subsidieregelingen er precies uit komen te zien, wordt nog uitgewerkt. Wel is bekend dat er een bedrag van circa € 1 miljoen beschikbaar komt. In het najaar van 2022 verwachten we meer nieuws bekend te kunnen maken.

Vragen?

Wilt u meer informatie over het herstellen van legakkers in de Kievitsbuurten? Neem dan contact op met projectleider Joke Nijburg: [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons