Slice 1

Versterken natuurwaarden

Met juist en duurzaam gebruik blijven de natuurwaarden in dit bijzondere laagveenmoeras hoog en blijft het unieke landschap met legakkers, petgaten en plassen behouden. We willen in 2027 een robuust natuurgebied presenteren met een aaneengesloten laagveengebied, een gezond watersysteem en met zorg voor de zogenaamde ‘natuurparels’. Het NNN-gebied moet zodanig ingericht zijn dat Natura 2000-doelstellingen behaald kunnen worden evenals doelen die gesteld zijn vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). We leggen faunapassages aan en we zetten in op het bestrijden van ganzenvraat en exoten.

In deze pijler werken we aan 6 verschillende projecten.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons