Slice 1

14 ontwerpen voor faunapassages in de maak

Voor veel dieren is het belangrijk dat natuurgebieden verbonden zijn met elkaar. Dat zorgt voor meer bewegingsvrijheid en minder ongelukken. Momenteel is een ingenieursbureau samen met ecologen bezig om 14 faunapassages te ontwerpen voor in de Oostelijke Vechtplassen.

Faunapassages zijn kleine doorgangen onder een weg of brug. Denk aan goten, tunnels, loopplanken of rasters. Het doel van de faunapassages is om gebieden met elkaar te verbinden. Dit is belangrijk voor een veilige migratie van diersoorten en daarmee de uitwisseling van genen. Er worden voorzieningen bedacht voor zowel landdieren als vissen. Ook worden de bijbehorende kosten uitgerekend.

Goed en veilig vindbaar

“De ree en de otter leggen grote afstanden af”, zegt projectleider Judith Weijers van de provincie Noord-Holland. “En zelfs de kleine Noordse Woelmuis heeft een territorium van ongeveer 2 vierkante kilometer. Voor alle dieren is het belangrijk dat de faunapassages goed en veilig vindbaar zijn.”

Vervolg

Er is niet genoeg budget om alle 14 ontwerpen te kunnen uitvoeren. Wanneer de concept ontwerpen af zijn (naar verwachting het tweede kwartaal van 2024) worden omwonenden uitgenodigd om hierop te reageren. Vervolgens gaat de projectgroep kiezen welke faunapassages uitgevoerd gaan worden. Meer informatie over het project vindt u op de pagina: Faunapassages – Aanpak Oostelijke Vechtplassen

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons