Slice 1

Uitwerking plan Gouden Greep vraagt meer tijd

De stuurgroep Aanpak Oostelijke Vechtplassen stelt 10.000 euro beschikbaar voor de verdere uitwerking van het plan voor de Gouden Greep, waarbij Eiland Weer in de Loosdrechtse Plassen wordt ontwikkeld tot een plek waar natuur en spelen centraal staan.

De transformatie van Eiland Weer naar de Gouden Greep zet in op natuurlijke oevers, natuurbeleving en natuurspelen. Het plan voor het eiland richt zich vooral op de doelgroep die geen eigen motorboot bezit en onderscheidt zich daarmee van de andere eilanden in de Loosdrechtse Plassen.

Nader onderzoek

Met het toegekende budget kan de projectgroep nader onderzoek doen naar onder andere de technische haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het plan. Op basis van deze informatie kan de stuurgroep OVP in het najaar besluiten of ze de realisatie van De Gouden Greep ondersteunt.

Draagvlak

Een projectgroep onder leiding van de gemeente Wijdemeren met daarin vertegenwoordigers van stichting de Gouden Greep, Natuurmonumenten, Waternet/Waterschap AGV, provincie Noord-Holland, het Plassenschap en de Vechtplassencommissie heeft de afgelopen periode gewerkt aan een programma van eisen, een schetsontwerp en een eerste kostenraming. De projectgroep is enthousiast en gelooft in het plan, maar concludeert ook dat onderdelen meer aandacht vragen om de kans op slagen te vergroten.

Icoon van Loosdrecht

De Gouden Greep is een van de winnaars van de prijsvraag die bij de start van het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen in 2017 werd uitgeschreven. Vraag was een aansprekend icoon te ontwerpen om de bijzondere waarden van het Loosdrechts Plassengebied te markeren. Het leverde drie passende ontwerpen op waarvan er voor 2027 in ieder geval één gerealiseerd moet zijn. De Gouden Greep is hiervoor de grootste kanshebber.

Kijk voor meer informatie: www.degoudengreep.org

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons