Slice 1

Besluiten stuurgroep OVP

Op maandag 4 oktober kwam de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen bijeen. Hierbij een overzicht van de belangrijkste bespreek- en besluitpunten:

Alternatieve maatregelen voor de watersport

In plaats van een vervolgonderzoek naar de mogelijkheden voor een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal, besloot de stuurgroep zich te concentreren op alternatieve projecten ten behoeve van de watersportsector. De mogelijke aanleg van een vaarverbinding via de Vuntus en de Loenderveense Plas is daarmee van de baan. Aanleiding is het onafhankelijk advies dat zelfstandig adviseur en ex-bestuurder Bart Krol afgelopen week op verzoek van de stuurgroep heeft uitgebracht, nadat eerder dit jaar de gesprekken over de wenselijkheid van vervolgonderzoek naar de vaarverbinding vastliepen. 

Toekomstbeeld 2030: inspirerende stip op de horizon voor recreatie 

Het afgelopen jaar werkten overheden, gebiedspartners en ondernemers samen aan een gezamenlijk toekomstbeeld voor recreatie in het Loosdrechts Plassengebied. Dat beeld is nu klaar en vastgesteld: het bestaat uit vier sfeerbeelden die samen de kansen en mogelijkheden voor het gebied zichtbaar maken. Niet alleen in de zomer, maar het hele jaar door. Het moet helpen bij het ontwikkelen van een breder, eigentijdser en aantrekkelijker aanbod voor bezoekers en bewoners. De stuurgroep roept gebiedspartijen en ondernemers op om de sfeerbeelden te gebruiken als inspiratie en leidraad voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied. 

Verbetering leefgebied moerasvogels gaat nieuwe fase in

De verkenning naar maatregelen die nodig zijn om het leefgebied van moerasvogels te verbeteren, is klaar. De stuurgroep gaf groen licht om de maatregelen te gaan uitvoeren. Stichts Ankeveen, het centrale deel van Hollands Ankeveen West, Kortenhoef west, Loenderveense Plas en de Loosdrechtse Plassen lenen zich het beste om een gezond en aantrekkelijk leefgebied voor moerasvogels te creëren. De aanleg van rietoevers en rietmoerassen en het creëren van een meer open landschap blijken het meest effectief. De werkzaamheden starten nadat de noodzakelijke vergunningen binnen zijn, vermoedelijk pas in 2023. 

Plan van Aanpak Ankeveen

Om de kwaliteit van de natuur in Ankeveen te verbeteren zijn diverse maatregelen nodig. Om helder te krijgen welke natuurlijke inrichting waar in Ankeveen het meest gewenst is, wordt de komende jaren een ecologische visie opgesteld. Dit doen we samen met grondeigenaren en belanghebbenden in het gebied. Een ecologische visie geeft op hoofdlijnen weer welke ambities bij welke locaties passen, gebaseerd op de beschikbare data. Deze visie én de opgehaalde wensen uit de omgeving moeten leiden tot een gedragen inrichtingsplan. De stuurgroep heeft zowel de voorgestelde aanpak als de bijbehorende planning vastgesteld. 

Geen BIZ, mogelijk wel een investeringsfonds

De stuurgroep heeft besloten de verkenning naar een BIZ (bedrijven-investeringszone) los te laten en in plaats daarvan de focus te richten op een investeringsfonds. Een BIZ lijkt om meerdere redenen geen passend instrument voor de Oostelijke Vechtplassen: het kent teveel beperkingen om effectief te zijn. Een investeringsfonds in de vorm van een obligatiefonds sluit mogelijk beter aan. Het transitieteam Recreatie en toerisme gaat dit de komende maanden verder onderzoeken en komt voor het eind van dit jaar met een advies. Belangstellenden zijn van harte welkom zich te melden bij Han Verheijden, voorzitter van het transitieteam, [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons