Slice 1

Samen werken aan alternatieven voor de watersport

In plaats van een vervolgonderzoek naar de mogelijkheden voor een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal, besloot de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen op 4 oktober 2021 zich te concentreren op alternatieve projecten ten behoeve van de watersportsector.

De mogelijke aanleg van een vaarverbinding via de Vuntus en de Loenderveense Plas is daarmee van de baan.

Aanleiding voor dit besluit is het onafhankelijk advies dat zelfstandig adviseur en ex-bestuurder Bart Krol afgelopen week op verzoek van de stuurgroep heeft uitgebracht, nadat eerder dit jaar de gesprekken over de wenselijkheid van vervolgonderzoek naar de vaarverbinding vastliepen.

Het project Vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal dat namens de gezamenlijke partners wordt getrokken door de provincie Noord-Holland, is in het gebiedsakkoord opgenomen om de watersportsector in de regio een flinke impuls te geven. Zo’n vaarverbinding zorgt voor een breder aanbod: meer verschillende en kortere vaarroutes. Het aanleggen ervan is alleen wettelijk toegestaan als de nadelige effecten op natuur en omgeving voldoende kunnen worden voorkomen of opgeheven. Uit eerder uitgevoerd MER-onderzoek is gebleken dat de kans daarop zeer klein is.

Cees Loggen, gedeputeerde en voorzitter van de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen: ‘Vervolgonderzoek was nodig om aan te kunnen tonen hóe klein precies. Op zichzelf een logische stap in het proces maar met een onzekere uitkomst.’ De stuurgroep heeft nu mede op basis van het advies van Krol de keus gemaakt het veelbesproken vervolgonderzoek te staken en de focus te richten op alternatieven die de watersport ook vooruit kunnen helpen. De individuele partners spreken vol lof over het proces dat zij de afgelopen maanden met Bart Krol doorlopen hebben. Cees Loggen: ‘Dat zie je ook terug in de besluitvorming: het advies is ongewijzigd overgenomen en daar waren we heel snel uit.’

Taskforce

In zijn rapportage presenteert Krol een indrukwekkende lijst met alternatieven ten behoeve van de watersport. Adviseur Bart Krol: ‘Die heb ik opgehaald tijdens mijn gesprekken met de individuele partners. Ze variëren van quick wins tot projecten die echt tijd vragen om uit te werken.’ Op zijn advies wordt nu een taskforce geformeerd die deze groslijst gaat omzetten naar concrete projecten.

Proces

De veelbesproken vaarverbinding kende in eerste instantie zes varianten die allemaal in meer of mindere mate effect hadden op aspecten als recreatie, natuur, ondernemersklimaat, woongenot en waterwinning. Om die effecten inzichtelijk te maken werd eind 2019 een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Het MER liet zien dat vanwege de impact op natuur en landschap, veel opties ongeschikt waren. Feitelijk bleef alleen de route via de Vuntus en de Loenderveense Plas over, maar om de haalbaarheid van die variant aan te tonen was extra onderzoek nodig. Hetgeen betekent: extra tijd en extra geld en daar stonden niet alle partners achter. Daarom besloot de stuurgroep een onafhankelijk adviseur aan te trekken voor een niet-bindend advies over de wenselijkheid van aanvullend onderzoek. Bart Krol is eind mei, samen met Fiona van der Burgt van bureau Over Morgen, aan de slag gegaan en heeft op 29 september 2021 zijn bevindingen aan de stuurgroep gepresenteerd.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons