Slice 1

Verbetering leefgebied moerasvogels gaat nieuwe fase in

De verkenning naar maatregelen die nodig zijn om het leefgebied van moerasvogels te verbeteren, is klaar.

We weten nu welke maatregelen op welke plek het meest effectief zijn. Op basis van deze verkenning gaf de stuurgroep op 4 oktober 2021 groen licht om de maatregelen te gaan uitvoeren. In 2022 vragen we de noodzakelijke vergunningen aan. De werkzaamheden starten na vergunningverlening.

In de Oostelijke Vechtplassen leven moerasvogels als de grote karekiet, woudaap en zwarte stern. Het zijn bijzondere vogels die zonder extra bescherming dreigen te verdwijnen uit het gebied. Daarom is het gebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De partners binnen de Aanpak Oostelijke Vechtpassen hebben de taak hun leefgebied in stand te houden en te verbeteren.

Grote Karekiet (Foto: Natuurmonumenten)

Maatregelen

De verkenning laat zien dat Stichts Ankeveen, het centrale deel van Hollands Ankeveen West, Kortenhoef west, Loenderveense Plas en de Loosdrechtse Plassen zich het beste lenen om een gezond en aantrekkelijk leefgebied voor moerasvogels te creëren. De aanleg van rietoevers en rietmoerassen en het creëren van een meer open landschap blijken het meest effectief. 

De maatregelen worden uitgevoerd op grondgebied van Natuurmonumenten en van de betrokken overheden. De voorbereidingen, zoals het aanvragen van vergunningen, starten in 2022. Nadat deze zijn afgerond beginnen de werkzaamheden. In 2025 evalueren we de effectiviteit van de maatregelen en bekijken we of we kunnen uitbreiden naar andere delen van de Oostelijke Vechtplassen. 

Inbreng omgeving 

Op basis van gesprekken met belangenorganisaties en een enquête onder omwonenden in 2020 hebben we een lijst gemaakt van kansrijke gebieden. We hebben omwonenden en belangenorganisaties ook gevraagd mee te denken over de maatregelen zelf. De opgehaalde input is bij de bestaande ideeën gevoegd. Op basis daarvan werd in juni 2021 een eerste ontwerp gepresenteerd aan belangenorganisaties en andere belanghebbenden. Met de opgehaalde reacties hebben we het ontwerp aangepast en verbeterd. 
 

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons