Slice 1

Vervolgonderzoek naar luwtestructuren in de Loosdrechtse Plassen

Dit voorjaar onderzoekt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen met Tijhuis Ingenieurs waar welke luwtestructuren het beste kunnen worden geplaatst in de Loosdrechtse plassen. Luwtestructuren kunnen rietkragen of palenrijen zijn. Deze zorgen voor minder golfslag en minder opwerveling van slib. Op luwe plekken kunnen waterplanten zich makkelijker vestigen en groeien. Waterplanten dragen bij aan een goede (ecologische) kwaliteit van het watersysteem.

Uit eerder onderzoek bleek dat voor de ontwikkeling van waterplanten ondiepere zones het meest kansrijk zijn, bijvoorbeeld langs de randen van de plassen en eilanden of plekken waar eerder nog rietkragen stonden. Het ingenieursbureau gaat nu in opdracht van het waterschap vervolgonderzoek uitvoeren naar de beste plekken en soorten luwtestructuren.

Metingen

Het is mogelijk dat u medewerkers van Tijhuis Ingenieurs op het water metingen ziet verrichten. Dat hoeft nog niets te zeggen over de locaties van de luwtestructuren. Zodra duidelijk is wat de meest kansrijke aanpak is en wat deze betekent, wordt de omgeving hierbij betrokken. Het onderzoek wordt naar verwachting dit najaar afgerond.

Voedselrijk water

Het water in de Oostelijke Vechtplassen is bijna overal te voedselrijk. Dit betekent dat de fosfaatbelasting groter is dan het watersysteem aan kan. Prima omstandigheden voor algen die hard groeien en het water troebel maken. Hierdoor krijgen waterplanten te weinig licht en sterven af, en dat gaat dan weer ten koste van kleine waterbeestjes en vissen. In de Loosdrechtse plassen is ook de opwerveling van slib een oorzaak van te troebel water. Door maatregelen te nemen voor vermindering van fosfaatbelasting en opwerveling van slib ontstaan weer kansen voor de vestiging en ontwikkeling van waterplanten.

Meer informatie

Meer informatie over baggeren en de aanpak van zwevend slib vindt u hier.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons