Slice 1

Studie naar LegakkerFortenpad

Een wandelpad van Fort Tienhoven naar Fort Spion en onderweg genieten van het unieke legakkerlandschap van de Kievitsbuurten en de natuur in Polder Mijnden? De stuurgroep wil onderzoeken of dit LegakkerFortenpad financieel en technisch haalbaar is, en of er voldoende draagvlak is bij de belanghebbenden in het gebied. Als de haalbaarheidsstudie in het eerste kwartaal van 2023 gereed is, neemt de stuurgroep opnieuw een besluit.

Binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen was al financiering gereserveerd voor onderzoek naar een wandelpad richting de legakker waar in 2018-2019 een proefproject is uitgevoerd. Het idee voor dit pad kent zijn oorsprong in het rapport Kievitsbuurten: ontwikkelingsperspectief voor een duurzaam legakkerherstel. Aanvullend is nu besloten een uitbreiding van het wandelpad langs het Waterleidingkanaal mee te nemen in de scope van het onderzoek. Dit pad zou dan Fort Tienhoven en Fort Spion, locaties van de Hollandse Waterlinies, met elkaar verbinden.

Wandelnetwerk

Het LegakkerFortenpad kan een belangrijke aanvulling zijn voor het wandelnetwerk Gooi en Vechtstreek. Voor wandelaars zijn er maar beperkt mogelijkheden om het gebied en het landschap te beleven. Er loopt langs de westzijde van de Scheendijk wel een fiets- en wandelpad (het Waterliniepad) maar dat geeft geen zicht op het achterliggende legakkerlandschap. Dat geldt ook voor de noordelijke Scheendijk bij Breukelen en ook Polder Mijnden is – vanwege de Weersloot en het Waterleidingkanaal – onbereikbaar. 

wandelen van Fort Tienhoven naar Fort Spion

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons