baggeren Oostelijke Drecht
Slice 1

Baggeren Loosdrechtse Plassen ligt op schema

Het baggeren van de 1e t/m 5e Loosdrechtse Plas loopt volgens planning. Zo’n 70 procent van de opgave is bereikt: circa 95.000 m3 bagger is inmiddels uit de plassen gehaald. Op dit moment vinden op de 4e en 5e plas baggerwerkzaamheden plaats. De kwartaalplanning staat op: www.vechtplassen.nl/baggeren.

De bagger is opgeslagen in een weilanddepot dat grenst aan de plassen. Daar droogt de bagger verder in. Deze aanpak zorgt voor weinig verkeersbewegingen over de weg, wat prettig is voor de omgeving.

20 bouwcontainers afval

Bij het baggeren is 86 ton afval uit de plassen gehaald, waaronder veel glas en blik, maar ook motoren en andere spullen die op de bodem van de plassen liggen. Om een voorstelling te maken van de hoeveelheid: het gaat om 20 bouwcontainers afval die zijn afgevoerd.

Spreekuur overbodig

Gedurende de eerste driekwart jaar van dit project vond er wekelijks een spreekuur plaats in de bouwkeet op de parkeerplaats van de voormalige NH-Kerk in Loosdrecht. Omwonenden konden hier zonder afspraak binnenlopen met hun vragen. Sinds november vorig jaar is het spreekuur in de bouwkeet vervallen, omdat er weinig gebruik van werd gemaakt. Vragen komen per telefoon of e-mail bij de omgevingsmanagers terecht. Hun contactgegevens vindt u hier.

Drempels Oostelijke Drecht weggehaald

Volgens afspraak met de omgeving zijn de drempels in de Oostelijke Drecht, waar boten hinder van ondervinden, de afgelopen maand weggehaald. Uitzondering hierop vormt de eerste drempel bij de monding naar de 1e plas. Die kon niet worden weggehaald omdat hier een kabel ligt. Binnenkort start het vaarseizoen en zal blijken of de bevaarbaarheid door deze werkzaamheden is verbeterd.

Vertraging in baggeren werkhaven Plassenschap

Het plan was om direct aansluitend op het baggeren van de Oostelijke Drecht de werkhaven (van het Plassenschap) te baggeren. Dit gaat ook gebeuren, maar de uitvoering loopt enige vertraging op in verband met het organiseren van de afvoer van de bagger. Het baggeren van de werkhaven loopt voor op de overige jachthavens in het gebied, waar ook gebaggerd moet worden. Op dit moment onderzoeken de betrokken partijen hoe dit kan worden aangepakt.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons