Slice 1

Zwevend slib en waterplanten Loosdrechtse Plassen

De aanpak van zwevend slib is nodig om de omstandigheden voor groei van waterplanten op de bodem van de plassen te verbeteren. Door algengroei en zwevende slibdeeltjes bereikt het zonlicht de bodem niet of niet goed. Hierdoor zijn er nog maar weinig waterplanten in de plassen aanwezig.

De maatregelen in dit project zijn gericht op het verbeteren van het doorzicht (helder water) zodat het zonlicht wel tot op de bodem kan komen. De Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel de ontwikkeling van een gezond aquatisch ecosysteem. Hiervoor is het nodig dat circa 25% van de waterbodem van de Loosdrechtse Plassen begroeid is met waterplanten.

beeld: foto meetopstelling zwevend slib (aanwezig via Greetje)

De aanpak bestaat uit vier onderdelen:

  • beperken fosfaatbelasting: fosfaat is een voedingsstof voor algen en algen maken het water troebel.
  • dynamisch slibmodel: model brengt de effecten van de maatregelen in beeld, rekening houdend met wind, golfslag en stroming op de opwerveling en de verspreiding van slib in de plassen
  • pilot waterplanten: onderzoek en het testen van maatregelen die de vestiging en groei van waterplanten bevorderen.
  • aanleg van luwtestructuren: breekt de golfslag en vermindert de opwerveling van slib op de bodem van de plassen.

Planning

Maatregel 1: Beperken fosfaatbelasting Bethune overschotafgerond
Maatregel 2: Beperken fosfaatbelasting i.c.m. polder doorstroomprincipe Stergebiedzie project 2.3
Maatregel 3: Beperken fosfaatbelasting i.c.m. polder doorstroomprincipe Weerslootzie project 2.3
Waterplantenkansenkaartafgerond
Dynamisch slibmodel opstellenafgerond
Veldmetingen en validatie dynamisch slibmodelafronding 3e kwartaal 2021
Scenarioberekeningen en onderzoek maatregelen met slibmodeleind2021
Pilot mobiele luwtestructuur2022
Waterplantenonderzoek (kooiexperiment: effecten van graas)afgerond
Pilot waterplantenin voorbereiding
(uitvoering 2022-2023)

Vragen?

Wilt u meer weten over de aanpak van zweven slib en waterplanten in het Oostelijk Vechtplassengebied, dan kunt u contact opnemen projectleider Jacques van Alphen: [email protected].

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons