Zodra de duwbak vol is, gaat deze naar het depot
Slice 1

Zomerstop baggeren

Het baggeren van de Loosdrechtse plassen verloopt volgens planning. Nu al is 40 procent bagger verwijderd van de hoeveelheid bagger die in 2023 en 2024 uit de 1e t/m 5e Loosdrechtse plas wordt weggehaald. In verband met de bouwvak én om de bagger op het depot in te laten indrogen, wordt van 8 augustus tot en met half september 2023 niet gebaggerd en vervalt het spreekuur. Vanaf dinsdag 12 september is er weer wekelijks van 15.00 tot 16.00 een spreekuur in de bouwkeet aan de Oud-Loosdrechtsedijk 230.

Misschien heeft u afgelopen maanden op de 1e Loosdrechtse Plas een ponton gezien met daarop een gele kraan en daarnaast een duwbak. Dit is de uitvoering van het baggeren die plaatsvindt in het kader van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Doel van het baggeren is het verbeteren van de bevaarbaarheid, natuur en waterkwaliteit. Deze aanpak wordt betaald door de Aanpak Oostelijke Vechtplassen, de provincie Noord-Holland begeleidt de uitvoering, aannemer Beens voert het werk uit.

Volgens planning

In totaal is anderhalf jaar uitgetrokken om de overtollige baggeren (totaal ca. 135.000 m3) uit de plassen te halen. Het maken van de planning was een ingewikkelde klus. De inzet om te zorgen dat recreatie ongehinderd door kan gaan en rekening te houden met de vele natuureisen is geslaagd.  

In januari 2023 is daadwerkelijk van start gegaan met het baggeren – eerst bij de eilanden en vervolgens langs de dijk aan de westkant van de 1e plas. Inmiddels is het ponton en de kraan verhuisd naar de 3e plas. Dit najaar wordt gebaggerd op de 3e en 4e plas. Afspraak is dat het baggeren rond de herfst 2024 wordt afgerond. Naar het zich laat zien, wordt dit gehaald. De kwartaalplanning is vinden op www.vechtplassen.nl/baggeren en op posters bij jachthavens. De actuele planning wordt gedeeld via de bouwapp. 

Baggeren tot 2 meter waterdiepte

Niet alle bagger wordt verwijderd. Vooraf is in kaart gebracht op welke plekken te veel bagger ligt. Uitgangspunt is dat er tot 2 meter waterdiepte wordt gebaggerd, tenzij de vaste bodem eerder wordt bereikt. De vaste bodem wordt niet verwijderd, omdat dan de veenbodem ook los kan komen en dat is  niet de bedoeling. Ook blijft de baggeraar enkele meters uit de kant, om te voorkomen dat oevers, beschoeiingen en steigers instabiel worden of beschadigd raken.  

Op een digitale kaart zijn alle plekken ingetekend waar bagger moet worden weggehaald. De machinist van de kraan heeft deze kaart op zijn dashboard in zijn cabine. Aan de hand hiervan bepaalt hij waar hij bagger weghaalt en hoeveel bagger hij weghaalt. Als een vak is gebaggerd, wordt gemeten of het voldoet aan de vereisten. Wanneer het vak na afloop van het baggeren niet voldoet, herhaalt de aannemer de werkzaamheden zodat aan de  afgesproken diepte of haalbare diepte (vaste bodem) wordt voldaan. Dit proces wordt samen met de provincie gecontroleerd.  

Weilanddepot

Dankzij de medewerking van plaatselijke boeren is het gelukt om bij de plassen in polder Mijnden Zuidwest een weilanddepot te realiseren, waar de bagger wordt opgeslagen. Inmiddels heeft hier al 9 hectare weiland – dit is zo’n 10 voetbalvelden – een laagje van 80 centimeter bagger.
Om de bagger zo droog mogelijk op te slaan, heeft de aannemer speciaal voor dit werk een grote betonpomp aangeschaft. Deze pomp perst de bagger over 1,6 km met veel kracht naar het depot. De baggerspecie is zoals gewenst heel droog.

De zomerperiode wordt benut om de bagger nog verder te laten inklinken, zodat er in september weer een nieuw laagje op kan worden aangebracht. Na afloop van het project, wordt de ingedroogde baggerspecie over het land verspreid, geëgaliseerd en vervolgens ingezaaid. En dan is de grond weer te gebruiken.

Hierboven het weilanddepot waar de bagger wordt opgeslagen. Dit depot bevindt zich aan de plas, bij Mijnden Zuidwest en heeft een omvang van 12 voetbalvelden. De video rechts geeft een idee van de omvang en laat zien hoeveel bagger er inmiddels in zit.

Minimale hinder

Buiten het werkterrein van de baggerwerken, kan ongehinderd worden gerecreëerd. In de planning is rekening gehouden met bijvoorbeeld zeilwedstrijden; recreanten en bewoners hebben minimale overlast van de werkzaamheden. Groot voordeel van het baggerdepot dichtbij de werkzaamheden is dat het vervoer van bagger over de weg niet nodig is, zodat verdere overlast wordt voorkomen. Veel mensen zullen zelfs niet in gaten hebben dat er momenteel wordt gebaggerd.

Baggerfeest

Bewonersvereniging BELP – ooit opgericht om de noodzaak van baggeren op de kaart te zetten – vierde begin deze zomer dat er gebaggerd wordt met een ‘Baggerfeest’. Ruim 35 leden zijn per schip de plas op gegaan en hebben een kijkje genomen bij de overslaglocatie, waar ze een toelichting kregen op het baggerproces.

Veel afval

Tegenvaller is dat de hoeveelheid afval in het water vele malen groter is dan verwacht. Vooraf was wel bedacht dat met het baggeren ook afval mee zou komen. En inderdaad komen er tientallen flessen, maar ook koelkasten, motoren en noem het maar op uit de plas. Dat is vervelend, want heeft ook al voor beschadiging van het apparatuur van de aannemer gezorgd. Deze hoeveelheid is bovendien nu al meer dan voor het gehele project was bedacht. Onze oproep om te zorgen dat de plassen schoon blijven: gebruik de plassen niet als afvalbak. 

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons