Slice 1

Werkbezoeken moerasvogels

Op 15 en 21 juni jl. brachten vertegenwoordigers van Waternet, adviesbureau RHDHV, provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten, gemeente Wijdemeren en Recreatie Midden-Nederland een werkbezoek aan de Oostelijke Vechtplassen. Men wilde de positieve effecten van het plaatsen van ganzenrasters met eigen ogen zien.

Het verschil tussen plekken waar wel of niet rasters zijn geplaatst, is duidelijk zichtbaar. Achter de rasters staat stevig riet waar moerasvogels goed kunnen broeden. Rietkragen zonder rasters zijn geknakt en aangevreten door ganzen.

In de gebieden Hollands Ankeveen, Kortenhoef West en de Loosdrechtse Plassen worden in de periode 2022-2025 maatregelen uitgevoerd ter bescherming van moerasvogels. De exacte gebieden vindt u op deze kaart. Door rietontwikkeling te stimuleren zijn de grote karekiet en andere moerasvogels beter in staat om voedsel te vinden en plekken om te broeden. Dat maakt de kans groter dat ze in het gebied blijven of er zelfs terugkeren.

Bureau RHDHV is sinds mei jl. aan de slag met het uitwerken van de onderzoeken en ontwerpen en met het doorlopen van formele procedures. In december 2022 kunnen naar verwachting de noodzakelijke vergunningen en ontheffingen worden aangevraagd zodat de werkzaamheden in juli 2023 van start kunnen.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons