Slice 1

Welke kansen zijn er voor natuur in lage delen Gooi- en Vechtstreek?

De provincie Noord-Holland gaat in de lage delen van de regio Gooi en Vecht de kansen onderzoeken voor natuurontwikkeling en -versterking, ook buiten Natura 2000 gebieden. Het onderzoek richt zich op de laaggelegen delen omdat hier kalkrijk grondwater (kwelwater) vanuit de Heuvelrug omhoog komt. Verschillende planten zijn afhankelijk van dit kwelwater.

Vanaf deze maand bepaalt een onderzoeksbureau de exacte locaties van het water- en bodemonderzoek. De uitvoering van het veldonderzoek vindt vanaf juni plaats en duurt naar verwachting tot zomer volgend jaar. De onderzoeksresultaten moeten leiden tot adviezen over mogelijke maatregelen voor natuurversterking en -herstel. In een later stadium beslissen de provincie Noord-Holland en de samenwerkingspartners over het vervolg.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek vindt u op de website van de provincie.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons