Slice 1

Webinar landelijk gebied Noord-Holland

Op 26 juni 2023 tussen 11.00 en 12.00 uur organiseert de provincie Noord-Holland een webinar voor betrokkenen en geïnteresseerden over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Waar gaat het over, met welke opgaven gaat Noord-Holland de komende jaren aan de slag en hoe ziet een gebiedsproces eruit? 

Tijdens het webinar presenteert programmamanager Gerben Biermann de inhoud van het PPLG, vertelt Jenneke Bijl-Segers over het gebiedsproces Oostzanerveld en kunnen er vragen worden gesteld.  U kunt zich aanmelden via dit formulier. Na aanmelding ontvangt u voordat het webinar start een e-mail met de link. Tijdens het webinar kunt u vragen stellen in de chat. 

Provinciaal Programma Landelijk Gebied 

Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied, getiteld ‘Buitengewoon Noord-Holland!’ is het Noord-Hollandse programma voor het landelijk gebied. Hierin staan de opgaven waar de provincie voor staat en de doelen die Noord-Holland de komende jaren wil bereiken om het landelijk gebied leefbaar en gezond te houden. Het landelijk gebied is nog niet in balans. Zo is de natuur-, bodem- en waterkwaliteit op veel plekken niet goed, verandert het klimaat, staat de waterbeschikbaarheid onder druk en zorgt bevolkingsgroei ervoor dat anders met de ruimte moet worden omgegaan. In het PPLG staan daarom klimaatbestendigheid, een sterk water- en bodemsysteem, biodiversiteit en sociaaleconomische vitaliteit centraal.  

Gebiedsprocessen 

Noord-Holland heeft grote duin-, veenweide- en plassengebieden. Elk gebied is uniek en kent eigen opgaven. Daarom werkt de provincie met een gebiedsgerichte aanpak, waarbij per gebied wordt gekeken hoe de doelen gehaald kunnen worden op een manier die goed past in dat gebied. De provincie doet dit samen met gemeenten en waterschap natuurbeheerders, landbouworganisaties, ondernemers in het gebied en inwoners. Hierdoor wordt voortgebouwd op lokale kennis, ervaring en bestaande initiatieven. 

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons