Slice 1

Waterschap AGV organiseert boerenbijeenkomsten

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) organiseert in februari vier boerenbijeenkomsten in haar werkgebied, waarvan op 5 en 7 februari in het plassengebied. In deze bijeenkomsten kunnen boeren met AGV in gesprek over het watersysteem en -kwaliteit. Bent u boer in het plassengebied en heeft u geen uitnodiging ontvangen? Stuur dan een mail naar [email protected].

In de bijeenkomsten staat het functioneren van het watersysteem en de uitdagingen voor wat betreft de wateraanvoer en -afvoer in droge en natte tijden centraal. Ook de waterkwaliteit, hoe deze wordt beïnvloed, wat het waterschap doet en hoe boeren hieraan kunnen bijdragen krijgt aandacht. De door LNV aangewezen nutriënt verontreinigde gebieden komen eveneens aan bod. Na een gezamenlijk deel vinden er in kleinere groepen tafelgesprekken plaats over specifieke onderwerpen.

Bijeenkomsten in plassengebied

Op 5 februari en 7 februari vinden bijeenkomsten plaats voor boeren in het plassengebied.

Bijeenkomst 2: Deelgebied Noord-Oost: Maandagmiddag 5 februari 2024, 13:30 tot 16:00 uur in “Plofhuis 15, Fort Uitermeer”, Uitermeer 3, 1381 HP Weesp.

Bijeenkomst 3: Deelgebied Zuid-Oost: Woensdagmiddag 7 februari 2024, 13:30 tot 16:00 uur in “Koetshuis, De Oude Eetzaal”, Universiteit Nyenrode, Straatweg 25, 3621 BG Breukelen.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons