Slice 1

Waterbodemonderzoek in jachthavens

Voor eigenaren van jachthavens is bagger een constante bron van zorg: elk seizoen opnieuw moeten zij maatregelen nemen om havens en ligplaatsen bereikbaar te houden. En baggeren is niet goedkoop.

Ook binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen is er aandacht voor bagger in de jachthavens. Op uitnodiging van projectleider Arno Peene kwamen donderdag 3 maart circa 15 ondernemers bijeen om te praten over een waterbodemonderzoek als eerste stap naar een gezamenlijke aanpak. 

Meten is weten 

Zo’n onderzoek biedt inzicht in de waterbodemsamenstelling en levert het bewijs van de kwaliteit van de bagger. Belangrijke informatie want het verwerken van schone bagger in het gebied zelf is vele malen goedkoper dan het afvoeren en laten verwerken van (zwaar) vervuilde bagger. 

Binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen hebben we budget gereserveerd waarmee we maar liefst 70% van de onderzoekskosten kunnen dekken. De watersporthavens die willen participeren, vragen we de resterende 30% aan kosten bij te dragen. Voor ondernemers met baggerproblemen een interessant aanbod: meer dan de helft van de aanwezigen gaf zich dan ook direct op voor deelname.

Kostenplaatje 

Het waterbodemonderzoek is een eerste stap omdat het inzicht geeft in de uiteindelijke kosten die met baggeren per jachthaven gemoeid zijn. Op basis van het totaalplaatje kan een ondernemer dan besluiten om zijn of haar jachthaven geheel of gedeeltelijk baggervrij te maken. De informatie helpt ons om een passend plan te maken voor de opvang van bagger in een tijdelijke depot. Die kosten zijn weer voor rekening van de partners binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen.

Slimme oplossingen 

De ondernemers gaven duidelijk aan ook behoefte te hebben aan oplossingen op de lange termijn, want de bagger komt vroeg of laat gewoon weer terug. Die behoefte delen we. Daarom loopt er parallel aan het onderzoek een traject waarbij we op zoek gaan naar slimme oplossingen om te zorgen dat de bagger niet of minder snel terugstroomt richting havens.

Deelnemen?

Ondernemers die willen deelnemen aan het onderzoek kunnen zich nog tot en met donderdag 31 maart melden bij projectleider [email protected]. Daarna gaan we actief op zoek naar een bureau dat met het onderzoek aan de slag gaat.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons