Slice 1

Visstand in kaart gebracht

De afgelopen weken heeft adviesbureau ATKB in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de visstand in de Loosdrechtse Plassen, Kievitsbuurten, Breukeleveens plas, Vuntus en Tienhovense Plassen onderzocht. Het onderzoek biedt inzicht in de ontwikkelingen binnen de vispopulatie. De visstand geeft een indicatie van de kwaliteit van het water.

De rapportage over de recente visstandonderzoeken is begin volgend jaar klaar. Het is al wel duidelijk dat brasem de visstand in het Loosdrechtse Plassengebied sterk domineert.

Het waterschap laat de visstand minimaal een keer in de zes jaar onderzoeken. Het monitoren van de visstand gebeurt zowel overdag als ’s nachts met kleine bootjes. Van de gevangen vissen bepalen de onderzoekers de soort, het aantal, de lengte en het gewicht.  Na onderzoek worden de vissen weer teruggezet in het water.

Het waterschap monitort ook regelmatig de planten en stoffen die in het water voorkomen. De onderzoeken vormen een van de taken van het waterschap voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. 

De resultaten van de onderzoeken voor de KRW worden gepubliceerd op het waterkwaliteitsportaal.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons