Kraaienestersluis
Slice 1

Verkenning Rondje om de Zuid stop gezet

De stuurgroep heeft besloten te stoppen met de verkenning van het zogenoemde Rondje om de Zuid. Uit de verkenning blijkt dat de route niet geschikt kan worden gemaakt voor de kleinste klasse kajuit- en zeilboten met strijkbare mast (BRTN DM klasse), als ook niet voor een light variant waarbij de BRTN DM klasse als eis wordt losgelaten. We gaan op zoek naar andere mogelijkheden binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen om de waterrecreatie te versterken.  

Het Rondje om de Zuid loopt vanaf de Kraaienestersluis over het Tienhovens kanaal via de plassen en over de Drecht terug naar de Vecht. Een upgrade van de route zou een aanvulling zijn op het bestaande vaarnetwerk en het gebied aantrekkelijk maken voor een grotere groep watersporters.

Knelpunten

De afgelopen maanden is de technische, juridische en financiële haalbaarheid verkend van de vaarroute voor vaartuigen in de BRTN klasse DM én ook voor een eventuele light variant. Vooral het Tienhovenskanaal levert de nodige knelpunten op. Zo verwachten we dat er geen vergunning wordt verkregen voor het vervangen van de monumentale Damsluis en maken ook de zinkers van kabels en leidingen, de sifon van het kruisende waterleidingkanaal en de technische uitdagingen bij aanpassingen van de bruggen de haalbaarheid zeer laag. Verder blijkt dat de drempel in de monumentale Kraaienestersluis (met 0.6 meter een belangrijk knelpunt in het rondje) niet te kunnen worden verlaagd, ook niet een klein beetje voor een light variant. De Kraaienestersluis in zijn geheel vervangen blijkt niet realistisch vanwege de monumentale status. Meest kansrijk is de optie om een nieuwe sluis te bouwen naast de huidige sluis, maar de complexiteit en kosten daarvan (inpassingsvraagstukken, financiële consequenties) wegen niet op tegen de baten omdat de rest van het rondje niet geschikt te maken valt voor BRTN DM.

Meer informatie

De verkenning naar het Rondje om de Zuid maakt onderdeel uit van de aanpak Oostelijke Vechtplassen en staat beschreven in de Haalbaarheidsstudie watersportrecreatie Oostelijke Vechtplassen (april 2022) ). Op basis van deze studie zijn meerdere alternatieven geformuleerd. Kijk voor meer informatie over de alternatieven voor waterrecreatie op www.vechtplassen.nl/alternatieven-waterrecreatie.   

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons