Slice 1

Vergunningen moerasvogels ter inzage

De omgevingsvergunning en watervergunning die nodig zijn om maatregelen te treffen ter bescherming van moerasvogels liggen momenteel ter inzage. Het eventueel indienen van een bezwaar kan nog t/m 29 mei voor de watervergunning en t/m 6 juni voor de omgevingsvergunning.

We willen het leefgebied van moerasvogels zoals de grote karekiet, de purperreiger en roerdomp beschermen. Momenteel werken we de ontwerpen voor maatregelen in de Loosdrechtse plassen, Kortenhoef-West en Hollands Ankeveen uit. Waterriet en een open landschap zijn belangrijk voor de leefomgeving van moerasvogels. De maatregelen bestaan voornamelijk uit bomen weghalen, percelen vernatten, petgaten graven, waterrietkragen aanleggen en rietoevers herstellen. Deze maatregelen vinden uitsluitend plaats op gronden van Natuurmonumenten en overheden. 

Op de projectpagina vindt u meer informatie over de maatregelen en de bijbehorende kaarten per deelgebied. De start van de werkzaamheden staat gepland voor september 2023. De uitvoering duurt tot het voorjaar van 2025. In het broedseizoen (15 maart-15 juli) vinden er geen werkzaamheden plaats.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons