Slice 1

Veldexcursie Sterker met natuur op donderdag 4 juli

Natuurmonumenten organiseert een veldexcursie op donderdagavond 4 juli om inwoners van de Oostelijke Vechtplassen de resultaten te laten zien en horen van een natuurherstelproject in de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven dat in 2019 is uitgevoerd. De veldexcursie is gratis en start om 19.00 uur vanaf streekmuseum Vredegoed in Tienhoven.

De wandeling van ongeveer 5 km loopt over onverhard terrein. Aanmelden is noodzakelijk (vol=vol) en kan tot uiterlijk 2 juli via [email protected].

Aanpak en nut

Soms leiden natuurherstelprojecten bij omwonenden tot vragen over de aanpak of het nut ervan. Boswachter Dirk-Jan van Roest vertelt tijdens de excursie hoe Natuurmonumenten het gebied met de Provincie Utrecht heeft ontwikkeld tot Europese topnatuur met nieuwe petgaten, schrale graslanden en natuurvriendelijke oevers. Sindsdien broeden daar jaarlijks meerdere roerdompen. Ook de uitvoering van het project en de impact op de omgeving komen aan bod.

Natuurherstel

Natuurmonumenten werkt samen met provincies en waterschappen aan herstel van natuur in de Oostelijke Vechtplassen om zeldzame planten en dieren te behouden voor de toekomst. In dit Natura 2000-gebied vindt – net als in de rest van Nederland- een sterke achteruitgang van natuurwaarden plaats, waardoor natuurherstelprojecten in de komende jaren hard nodig zijn. 

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons