Slice 1

Veel belangstelling voor moerasvogels

Zo’n 80 belangstellenden wandelden maandag 30 januari binnen bij de inloopbijeenkomst over maatregelen die we treffen om moerasvogels in het Loosdrechts Plassengebied tegemoet te komen. De bijeenkomst vond plaats in Ottenhome waar de begane grond gereserveerd was voor presentatiemateriaal en diverse experts aanwezig waren om alle vragen te beantwoorden.  

Aanleiding voor deze bijeenkomst zijn de ontwerpen die ingenieursbureau RHDHV heeft gemaakt voor de gebieden Hollands Ankeveen, Kortenhoef-West en de Loosdrechtse Plassen. In de ontwerpen staan maatregelen ingetekend die er samen voor moeten zorgen dat de broed- en foerageeromstandigheden voor moerasvogels in dit gebied substantieel verbeteren. De plannen zijn gebaseerd op grondig onderzoek naar mogelijke effecten van maatregelen en wensen, ideeën en suggesties van bewoners en belanghebbenden. 

Maatregelen

De maatregelen bestaan voornamelijk uit het herstellen van het open landschap door bomen en houtopslag weg te halen, percelen te vernatten, petgaten te graven, waterrietkragen aan te leggen, en rietoevers te herstellen. In dat kader wordt er in de drie gebieden ruim 25 km aan ganzenraster geplaatst.

Genoemde maatregelen vinden uitsluitend plaats op gronden van Natuurmonumenten en overheden. Op vechtplassen.nl/moerasvogels kunt u per gebied de ontwerpen en maatregelen bekijken.

Planning

De komende tijd worden de noodzakelijke vergunningen en ontheffingen aangevraagd. De werkzaamheden gaan naar verwachting in augustus 2023 van start en duren tot het voorkunnen. De uitvoering duurt tot het voorjaar van 2025. In het broedseizoen vinden geen uitvoeringswerkzaamheden plaats.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons