Slice 1

Veel belangstelling voor informatiemarkt

Ondanks het slechte weer wisten donderdagavond 12 oktober heel wat mensen de weg naar de voormalige NH-kerk in Loosdrecht te vinden. Daar vond voor de derde keer de informatiemarkt Aanpak Oostelijke Vechtplassen plaats.

Circa 200 mensen lieten zich informeren over projecten als baggeren, natuurontwikkeling, overlastgevende waterplaten, de toekomst van recreatie, waterkwaliteit en de leefomgeving van moerasvogels. Daarbij was er vooral veel belangstelling voor de werkwijze en planning van het baggeren en natuurontwikkeling op plekken in het gebied. Ook kregen aanwezigen de gelegenheid een algemene presentatie over de pijlers, projecten en werkwijze bij te wonen.

De vele belangstelling toont de grote betrokkenheid vanuit de omwonenden bij de projecten én laat daarnaast zien dat een informatiemarkt in een behoefte voorziet.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons