Slice 1

Uitnodiging: Evaluatiebijeenkomst Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

Bent u betrokken bij 1 of meerdere projecten binnen het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en ziet of ervaart u dingen in de werkwijze die anders zouden kunnen in de toekomst?

Wij horen het graag! Het liefst van u persoonlijk op maandag 8 maart 2021 tussen 19.30 en 21.30 uur tijdens een online bijeenkomst voor inwoners, gebruikers en andere belanghebbenden van het gebied. 

De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft adviesbureau Arcadis opdracht gegeven de werkwijze en samenwerking onder de loep te nemen en te onderzoeken waar we nog kunnen verbeteren. Omdat we met 21 partners aan 25 verschillende projecten werken, is het belangrijk zicht te houden op hoe bewoners, ondernemers en andere gebruikers van het gebied onze werkwijze ervaren. Om die informatie naar boven te halen, sprak Arcadis afgelopen periode met zowel projectleiders en bestuurders als met inwoners en ondernemers. Naast genoemde gesprekken wil Arcadis haar bevindingen nu ook toetsen bij een breder publiek. Zij doet dit onder meer door u tijdens de bijeenkomst op 8 maart een aantal stellingen voor te leggen. Hoe meer deelnemers, hoe getrouwer het beeld: u bent dus van harte uitgenodigd.

Aanmelden

Stuur uiterlijk 7 maart een mail naar [email protected] en vermeld daar graag bij waar u woont of gevestigd bent. De dag van de bijeenkomst ontvangt u een mail met de inloggegevens. We hopen op uw komst. 

Let op: Vanwege de beschikbare tijd, wordt tijdens de bijeenkomst niet ingegaan op projectspecifieke ideeën, vragen of discussie. Wij hopen spoedig weer een (online) inloopavond te organiseren. Wij houden u hiervan op de hoogte. Mocht u voor die tijd al contact met ons wensen, neem dan contact op met ons secretariaat

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons