Slice 1

Tijdelijk baggerdepot kan ingericht

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben na integrale weging besloten een vergunning te verlenen voor de aanleg van een tijdelijk baggerdepot in de polder Mijnden Zuidwest. Voorwaarde is wel dat er maatregelen getroffen worden zodat trekganzen de komende winters in de directe omgeving kunnen overwinteren. Met dit GS-besluit kan het baggeren van de 1e t/m 5e Loosdrechtse Plas doorgaan en blijft de vertraging beperkt.

Eind november bleek de komst van dit tijdelijk baggerdepot (3 jaar) in de polder Mijnden Zuidwest in strijd te zijn met de Interim Omgevingsverordening van de provincie Utrecht. Die verordening sluit een baggerdepot in een ganzenrustgebied uit omdat het de rust verstoort voor ganzen die in het gebied willen overwinteren. Ondanks grondig vooronderzoek en afstemming met overheden en vergunningverleners was de projectorganisatie Baggeren niet bekend met dit specifieke Utrechtse ganzenbeleid. Het inrichten van het baggerdepot werd om die reden stilgelegd. 

Compensatie 

De afgelopen weken onderzochten de betrokken overheidspartners hoe het belang van de aanpak en dit specifieke natuurgebied kan worden gediend terwijl de condities voor trekganzen toch goed blijven. De oplossing is gevonden in het treffen van compenserende maatregelen in de directe omgeving van het depot. Door te zorgen voor voldoende rust, ruimte en voedsel voor de ganzen om te overwinteren in de polder, kan het opslaan van bagger op deze locatie doorgaan. In de toezegging weegt mee dat het depot een tijdelijk karakter heeft. Want als de bagger eenmaal voldoende is ingedroogd, is het weiland binnen afzienbare tijd weer geschikt en beschikbaar voor trekganzen.

Voorwaarden

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben bij de toezegging wel enkele voorwaarden gesteld. Zo moet er tijdens de werkzaamheden (tot medio 2024) compenserend grasareaal voor de ganzen ter beschikking worden gesteld. Op die manier blijft het rustgebied intact en worden de ganzen zo min mogelijk verstoord. Ook mogen gedurende de werkzaamheden geen activiteiten plaatsvinden in het kader van natuurdoelstellingen die verstorend werken voor ganzen die op zoek zijn naar rust.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons