Slice 1

Stuurgroep stelt middelen beschikbaar voor plan van aanpak De Heul

De stuurgroep Aanpak Oostelijke Vechtplassen stelt 50.000,- euro beschikbaar voor de uitwerking van een plan van aanpak voor het herstellen van de vaarverbinding De Heul in Loosdrecht. De Heul vormt samen met het Horregat de schakel tussen de Vuntus en de Eerste Loosdrechtse Plas. Omdat de beschoeiing van deze vaarverbinding zich in slechte staat bevindt, moeten op korte termijn voorbereidingen worden getroffen voor maatregelen die de vaarverbinding in stand houden.

De Heul vormt voor de recreatie een belangrijke schakel tussen de Vuntus en de Loosdrechtse plassen. De watersportbedrijven aan de Vuntus zijn op deze manier verbonden met de plassen. Dit maakt de noodzaak groot om de verbinding bevaarbaar houden.

Bijzondere situatie

De Heul is een openbare vaarverbinding, maar kent geen publieke vaarwegbeheerder. Daarom kan niet worden gesproken van achterstallig onderhoud c.q. nalatigheid door een onderhoudsplichtig beheerder. De gemeente Wijdemeren draagt geen verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de staat van de beschoeiing. Vanwege deze bijzondere situatie én het algemeen belang is een beroep gedaan op de financiën van het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen.

Waarde voor de sector

Het herstellen van de vaarverbinding De Heul vormt geen onderdeel van het programma Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Vanwege de functie en waarde voor de recreatiesector is echter besloten geld beschikbaar te stellen voor een plan van aanpak. Het geld is afkomstig uit het project dat niet haalbaar is gebleken, namelijk de vaarverbinding Loosdrechtse plassen en Hilversums kanaal.

Plan van aanpak

Met een plan van aanpak kan de stuurgroep Aanpak Oostelijke Vechtplassen in juni 2024 een gefundeerd en gedragen besluit nemen over de daadwerkelijke aanpak van De Heul. Enige haast is geboden om de werkzaamheden voor het vaarseizoen 2025 te kunnen uitvoeren.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons