Slice 1

Startversies landelijk gebied ingediend

Zowel de provincie Noord-Holland als de provincie Utrecht hebben – conform afspraak en bijbehorende deadline van 1 juli – hun startversies voor het programma landelijk gebied ter toetsing naar het rijk gestuurd. Beide provincies zijn partner in de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Dat wil zeggen dat de plannen die zij maken ook van invloed zijn op de gebiedsprocessen in de Oostelijke Vechtplassen.

De komende maanden worden de startversies getoetst door het Rijk en gaan de provincies verder met het uitwerken van de gestelde doelen voor natuur, water, klimaat, landbouw en recreatie in de gebieden zelf. Partners als natuur-, landbouw- en recreatieorganisaties, ondernemers, inwoners, gemeenten en waterschappen worden hier nauw bij betrokken.

De beide provincies benadrukken in hun persberichten dat de startversies een beginpunt vormen. Het beschrijft de kaders die vanaf 1 juli 2023 met alle gebiedspartners verder worden ingekleurd. 

Noord-Holland: Provinciaal Plan Landelijk gebied (PPLG)

De provincie Noord-Holland organiseert op 21 september 2023 een (tweede) conferentie voor partners en belanghebbenden over de startversie PPLG van de provincie Noord-Holland. Ook daar staat de samenwerking met omgevingspartners centraal. Aankondigingen en aanmeldinstructies vindt u te zijner tijd op de betreffende webpagina van de provincie Noord-Holland. 

Utrecht: Utrechts Plan Landelijk gebied (UPLG)

In Utrecht wordt daartoe op 4 juli 2023 al een eerste vervolgstap gezet met een webinar tussen 20.00 en 21.30 uur waarin deelnemers worden bijgepraat over de startversie UPLG en de samenwerking met de gebiedspartners de komende periode centraal staat. Aanmelden kan via [email protected]. Meer informatie vindt u op de betreffende webpagina van de provincie Utrecht.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons