Slice 1

Rosan Kocken: ‘We gaan verder met gebiedsproces Oostelijke Vechtplassen’

Onlangs publiceerde gedeputeerde Rosan Kocken een blog waarin ze nader ingaat op de afronding van het Natuurnetwerk Nederland in de provincie Noord-Holland. Rosan: ‘De komende jaren gaan we verder met de al lopende gebiedsprocessen. De gebieden waar we ons op blijven richten liggen in de binnenduinrand in bijvoorbeeld Zuid-Kennemerland en de veenweidegebieden in Laag Holland en Oostelijke Vechtplassen. De kwetsbare natuur heeft het met name hier moeilijk.’

Het volledige blog van Rosan Kocken over de afronding van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in Noord-Holland leest u hier.

Vragen of ideeën?

Laat het ons weten!

e-mail ons